Η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας (εφόσον μάλιστα ολοκληρωθεί και από τους υπόλοιπους Οίκους ξιολόγησης) καθιστά τα ελληνικά ομόλογα επιλέξιμα για πολλούς διεθνείς δείκτες κρατικών ομολόγων και αυτό θα οδηγήσει και στην επιλογή των Ελληνικών ομολόγων από επενδυτικά funds τα οποία επενδύουν μόνο σε assets που έχουν investment grade.

Με αλλά λόγια, κάθε βαθμίδα πιστοληπτικής ικανότητας ουσιαστικά σηματοδοτεί σε ένα δανειστή ή επενδυτή την πιθανότητα να μπορέσει η χώρα που εκδίδει ένα ομόλογο να ανταποκριθεί στις δανειακές της υποχρεώσεις χωρίς τον κίνδυνο στάσης πληρωμών.

Ως εκ τούτου, οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής διαβάθμισης χρησιμοποιούνται επίσης για τον προσδιορισμό των επασφαλίστρων κινδύνου, των γνωστών πλέον σε όλους spreads, και κατά συνέπεια των επιτοκίων των τίτλων που εκδίδονται, καθώς ακόμη και του ύψους των εγγυήσεων που μπορεί ζητηθούν για τη χορήγηση ενός δανείου.

Τι οδηγεί στην επενδυτική βαθμίδα

Οι παράγοντες που εξετάζουν οι οίκοι αξιολόγησης προκειμένου να κατατάξουν το αξιόχρεο μιας οικονομίας σε μια συγκεκριμένη βαθμίδα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την πολιτική σταθερότητα, την μακροοικονομική κατάσταση (ανεργία, πληθωρισμός, μεταβλητότητα εξαγωγών ή εξάρτησή τους από ένα προϊόν κ.λπ.), την αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας, την αποτελεσματικότητα της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, τις επιδόσεις των δημόσιων οικονομικών (φορολογικά έσοδα και κρατικές δαπάνες) και τη βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους, το εξωτερικό ισοζύγιο, καθώς και την ποιότητα των θεσμών (π.χ. υγεία, εκπαίδευση, δικαστικό σύστημα).

Επιπροσθέτως, για χώρες όπως η Ελλάδα οι οποίες βρίσκονται σε μια πορεία προς την επίτευξη της επενδυτικής βαθμίδας, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η πρόοδος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, όπως και η συμμόρφωση με τους δημοσιονομικούς στόχους που έχουν τεθεί.

Αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου, μείωση του κόστους δανεισμού

H επιστροφή της ελληνικής οικονομίας στην επενδυτική βαθμίδα αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την χώρα και θα συμβάλλει τόσο στην αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όσο και στην προσέλκυση νέων κεφαλαίων. Σημειώνεται πως η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας αποτελεί προϋπόθεση για την αναβάθμιση και του Ελληνικού Χρηματιστηρίου και την επαναφορά του στις ανεπτυγμένες αγορές.

Για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις ο αντίκτυπος θα είναι επίσης σημαντικός, αφού το κόστος δανεισμού στις διεθνείς αγορές θα μειωθεί σημαντικά, με προφανή μεταφορά των καλύτερων συνθηκών δανεισμού στα προσωπικά και επιχειρηματικά δάνεια.

Πηγή: economico.gr