Ταμείο Ανάκαμψης

Με ένα «δεκατριάρι»  παρεμβάσεων φιλοδοξεί η κυβέρνηση να  μεταρρυθμίσει την ελληνική οικονομία τα επόμενα χρόνια,  χρησιμοποιώντας τα σημαντικά κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ξεπερνώντας τις προκαταλήψεις περί… γρουσούζικου αριθμού ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε στο ECOFIN τις δεκατρείς κομβικές μεταρρυθμίσεις που θα χρηματοδοτηθούν από κεφάλαια του Ταμείου, τραπεζών και επενδυτών.

Η χώρα μας από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που ιδρύθηκε για να  αντιμετωπισθούν οι επιπτώσεις της πανδημίας θα εισπράξει συνολικά 32 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτά τα 19 δισεκατομμύρια ευρώ θα δοθούν υπό μορφή επιδοτήσεων. Τα υπόλοιπα 13 δισεκατομμύρια ευρώ θα χορηγηθούν ως δάνεια σε ιδιωτικές επιχειρήσεις με την προϋπόθεση ότι οι επιχειρήσεις θα έχουν εξασφαλίσει τραπεζικά δάνεια αντίστοιχου ύψους. Έτσι οι συνολικές ιδιωτικές επενδύσεις αναμένεται να είναι τουλάχιστον τα 26 δισεκατομμύρια ευρώ και συνολικά στην οικονομία θα διατεθούν πόροι 45 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Βρυξέλλες: “Ιδιαίτερα ισχυρό” το ελληνικό σχέδιο

Εφόσον τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τότε οι προτάσεις των κρατών μελών πρέπει να εγκριθούν μέσα στον Απρίλιο και το ελληνικό σχέδιο δείχνει να βρίσκεται αρκετά μπροστά –  χαρακτηρίζεται από παράγοντες των Βρυξελλών ως «ιδιαίτερα ισχυρό».

Παράγοντες του οικονομικού επιτελείου εκτιμούν ότι στη χώρα μας μπορεί να ξεκινήσουν άμεσα επενδύσεις που ξεπερνούν τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ με χρηματοδότηση από το Ταμείο, τις τράπεζες και ιδιωτικά κεφάλαια. Όπως είπε ο κ. Σταϊκούρας  «το Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ) φιλοδοξεί να συμβάλει στην αλλαγή παραδείγματος στην ελληνική οικονομία και τους θεσμούς, μέσω φιλόδοξων μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, προς ένα εξωστρεφές, ανταγωνιστικό και πράσινο οικονομικό μοντέλο».

Οι πρώτες επενδύσεις στην ψηφιοποίηση

Στο υπουργείο Οικονομικών εκτιμούν ότι άμεσα μπορούν να ξεκινήσουν επενδύσεις που αφορούν στη ψηφιοποίηση του δημοσίου με έργα όπως:

  • Η ψηφιοποίηση της Παιδείας, με πρώτο στην σειρά έργο την παροχή voucher 200 ευρώ σε περίπου 560.000 μαθητές και φοιτητές από 4 έως και 24 ετών, για την αγορά ψηφιακού εξοπλισμού, με στόχο την διευκόλυνση της τηλεκπαίδευσης. Θα ακολουθήσει η ψηφιακή αναβάθμιση γυμνασίων, λυκείων, ΑΕΙ και ΤΕΙ.
  • Η ψηφιοποίηση της υγείας, με την διασύνδεση των νοσοκομείων και την δημιουργία ψηφιακής κάρτας ασθενούς,
  • Η ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης, που θα εισάγει την σύνταξη, διαχείριση και αποθήκευση ψηφιακών εγγράφων,
  • Η δημιουργία δικτύων 5ης γενιάς (5G) .

Η ενεργειακή διασύνδεση της Κρήτης

Παράλληλα εκτιμάται ότι μπορεί να ξεκινήσει σύντομα η χρηματοδότηση επενδύσεων για την ενεργειακή διασύνδεση της Κρήτη και  των νησιών του Αιγαίου με τις μονάδες παραγωγής της ενδοχώρας. Στόχος είναι να υπάρξουν  οικονομίες κλίμακας με μείωση τους κόστους παραγωγής στα νησιά και επίσης, να προχωρήσει η εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα νησιά.

Ακόμη, θα χρηματοδοτηθεί η επόμενη φάση του προγράμματος “εξοικονομώ αυτονομώ” για ενεργειακή αναβάθμιση όλων των κτηρίων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

Τέλος μπορεί επίσης σύντομα να ξεκινήσει η χρηματοδότηση για το πρόγραμμα κατάρτισης για μακροχρόνια ανέργους καθώς και για εργαζόμενους που ήταν σε καθεστώς αναστολής εργασίας λόγω της πανδημίας.

Η ζεύξη Περάματος-Σαλαμίνα και η παράκαμψη της Χαλκίδας

Ταυτόχρονα η κυβέρνηση επιθυμεί τη χρηματοδότηση μεγάλων έργων όπως συγκεκριμένες επεκτάσεις του υφιστάμενου οδικού δικτύου, η υποθαλάσσια ζεύξη Περάματος – Σαλαμίνας και η παράκαμψη της Χαλκίδας.

Αυτό δεν σημαίνει ότι για μία ακόμη φορά θα γίνει προσπάθεια βελτίωσης του οδικού δικτύου, αλλά θα δημιουργηθούν οι υποδομές και οι προϋποθέσεις για παραγωγή εξαγώγιμων προϊόντων για την υποκατάσταση εισαγομένων, με στόχο τον περιορισμό του εμπορικού ελλείμματος της χώρας. Επίσης λόγω της συσσωρευμένης εμπειρίας στην Ελλάδα θα επιδιωχθεί η συνεργασία αγροτικών εκμεταλλεύσεων για τη διαμόρφωση αγροδιατροφικών πάρκων εξαγωγών.

Ποιες ιδιωτικές επενδύσεις θα χρηματοδοτηθούν

Στον ιδιωτικό τομέα θα χρηματοδοτηθούν άμεσα ώριμα επενδυτικά σχέδια που θα αφορούν:

  • στην δημιουργία ή  ανάπτυξη δραστηριοτήτων εξαγωγικών επιχειρήσεων
  • στον ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων ανεξαρτήτως μεγέθους με παράλληλη εκπαίδευση του προσωπικού,
  • στην πράσινη μετάβαση, με επενδύσεις για δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών με στόχο  την μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, την βελτιστοποίηση τεχνολογιών παραγωγής καθαρής ενέργειας και την ανακύκλωση στερεών και υγρών αποβλήτων,
  • στην έρευνα για τεχνολογίες αιχμής σε επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους.

Ο άμεσος σχεδιασμός προβλέπει ακόμη ότι θα δοθούν κίνητρα για τη συνεργασία ομοειδών επιχειρήσεων, εξαγορές και συγχωνεύσεις.

Πηγή: economico.gr