Η Τράπεζα Ελλάδος για το

«Απογείωση» της ελληνικής οικονομίας με εκρηκτικούς ρυθμούς ανάπτυξης σε ορίζοντα εξαετίας θα φέρει το πρόγραμμα «Ελλάδα 2.0» , το εθνικό σχέδιο για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης όπως προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος.

Αύξηση του ΑΕΠ κατά 33% έως το 2026 με το «Ελλάδα 2.0»

Σύμφωνα με την ανάλυση της κεντρικής τράπεζας που συνοδεύει την κατάθεση του εθνικού σχεδίου στην Βουλή, τα έργα και οι μεταρρυθμίσεις που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης θα οδηγήσουν έως το 2026  σε σωρευτική αύξηση του ΑΕΠ κατά περίπου 55 δισεκατομμύρια ευρώ ή 33% σε σχέση με τo ΑΕΠ του 2020.

Η εκτίμηση αυτή σημαίνει ότι το ελληνικό ΑΕΠ από το επίπεδο των 165 δισ. ευρώ που εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε το 2020 θα δεχθεί ώθηση από τις επενδύσεις και τις μεταρρυθμίσεις του προγράμματος «Ελλάδα 2.0» κατά 55 δισ. ευρώ, και θα εκτιναχθεί στα 221 δισ. ευρώ στο τέλος του 2026. Το 2026, μάλιστα, η επίδραση του Σχεδίου Ανάκαμψης θα κορυφωθεί καθώς ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας θα δεχθεί ώθηση 7%.

Η δε μακροπρόθεσμη και μόνιμη αύξηση του πραγματικού Α.Ε.Π. σε βάθος 20ετίας υπολογίζεται στις 6,5 μονάδες στο ΑΕΠ κάθε έτος, σε σχέση με το σενάριο βάσης.

Αύξηση ιδιωτικών επενδύσεων κατά 20%

Κατά την περίοδο 2021-2026, το σχέδιο «Ελλάδα 2.0» αυξάνει τις ιδιωτικές επενδύσεις κατά 20% και την απασχόληση κατά 4%, οδηγώντας σε 180.000-200.000 νέες θέσεις εργασίας.

Είναι ενδεικτικό ότι η εκρηκτική δυναμική του Ταμείου Ανάκαμψης θα αρχίσει να γίνεται ορατή από φέτος ήδη, καθώς για Για το 2021 που η αύξηση του ΑΕΠ προσδιορίζεται στο 4,2%.

Σημαντικό είναι επίσης το παράπλευρο όφελος: Η εφαρμογή του Σχεδίου Ανάκαμψης, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, αυξάνει το λόγο των φορολογικών εσόδων προς το Α.Ε.Π. κατά 2,8 ποσοστιαίες μονάδες, δημιουργώντας έτσι δημοσιονομικό χώρο που επιτρέπει τη μείωση των φόρων ή/και την αύξηση των δημόσιων δαπανών, κάτι που μπορεί να δώσει περαιτέρω ώθηση στην οικονομική δραστηριότητα.

Πολλαπλασιαστής της ανάπτυξης το Εθνικό Σχέδιο «Ελλάδα 2.0»

Αναλυτικά, η Τράπεζα της Ελλάδος προβλέπει:

  • Θετική συμβολή στον ρυθμό ανάπτυξης του Α.Ε.Π. κατά περίπου 1,15 ποσοστιαίες μονάδες κατά μέσο όρο κάθε χρόνο για την περίοδο 2021-2026.
  • Οι ιδιωτικές επενδύσεις αυξάνονται κατά περίπου 20% το 2026 και η απασχόληση κατά 4%. Αυτό μεταφράζεται σε δημιουργία 180 έως 200 χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας έως το 2026, επιπλέον του σεναρίου βάσης.
  • Η φορολογική βάση διευρύνεται οδηγώντας σε άνοδο του λόγου φορολογικών εσόδων προς Α.Ε.Π. κατά 2,8 ποσοστιαίες μονάδες το 2026. Ως αποτέλεσμα, βελτιώνεται το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης, δημιουργώντας έτσι επιπρόσθετο δημοσιονομικό χώρο.
  • Η οικονομική επέκταση χρηματοδοτούμενη από επιχορηγήσεις και δάνεια αυξάνει το επίπεδο του πραγματικού Α.Ε.Π. κατά περίπου 4,3% το 2026 και συμβάλλει σε επιπλέον ρυθμό μεγέθυνσης του πραγματικού Α.Ε.Π. κατά περίπου 0,7 ποσοστιαίες μονάδες κατά μέσο όρο κάθε έτος την περίοδο 2021-2026.
  • Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις συνεισφέρουν επιπλέον στον ρυθμό μεγέθυνσης του πραγματικού Α.Ε.Π. 0,45 ποσοστιαίες μονάδες κατά μέσο όρο κάθε χρόνο την περίοδο 2021- 2026. Σε αντίθεση με την τελικά παροδική οικονομική επέκταση που χρηματοδοτείται από επιχορηγήσεις και δάνεια, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις οδηγούν σε μόνιμη αύξηση της παραγωγικής ικανότητας της οικονομίας.
  • Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις αυξάνουν μακροπρόθεσμα τα επίπεδα του πραγματικού προϊόντος, της ιδιωτικής επένδυσης και της απασχόλησης κατά 6%, 8,5% και 4%, αντιστοίχως. Επιπροσθέτως, οι μεταρρυθμίσεις οδηγούν σε μόνιμη αύξηση της φορολογικής βάσης, που συνεπάγεται αύξηση των φορολογικών εσόδων ως ποσοστό του Α.Ε.Π. κατά περίπου 2,5 ποσοστιαίες μονάδες μακροπρόθεσμα.

Πηγή: economico.gr