επιχειρήσεις ΓΕΦΥΡΑ

Τη συμμετοχή του δημοσίου στην αποπληρωμή των επιχειρηματικών τους δανείων επιδιώκει η κυβέρνηση διαπραγματετόμενη σκληρά το ζήτημα με τους Θεσμούς. Κύριο μέλημα η στήριξη των μικρομεσαίων με ένα βασικό εργαλείο τύπου “Γεφυρα” που θα εξασφαλίζει την τακτική αποπληρωμή των δόσεων των δανείων τους προς τις δανείστριες τράπεζες.

  • Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες το μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής θα “συμπληρωθεί” και από την ενίσχυση επιχειρήσεων για τις μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες.

Η ενίσχυση αυτή θα είναι είτε χρηματική με μια μηνιαία συνδρομή από το Δημόσιο είτε μέσω ενός κουπονιού φορολογικής έκπτωσης για ποσό ίσο με τη συμμετοχή του Δημοσίου στις μη καλυπτόμενες δαπάνες. Το ποσό αυτό δυνητικά μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 3 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση και δεν τίθεται ζήτημα επιστρεπτέου και μη επιστρεπτέου ποσοστού, καθώς θα αποτελεί κατά 100% κρατική επιδότηση.

Πληρωμή δανείων επιχειρηματιών από το δημόσιο 

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε εντατικές διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους των θεσμών βρίσκεται το κυβερνητικό επιτελείο, για μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων, ένα εκ των οποίων είναι η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που πλήττονται καίρια από την πανδημία και τα παρατεταμένα lockdown, με βασικό εργαλείο τη συμμετοχή του κράτους . Κάτι ανάλογο, δηλαδή, με ό,τι συνέβη με το πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ για τα στεγαστικά δάνεια.

Το νέο μέτρο στήριξης αναμένεται να αρχίσει να λειτουργεί στην πράξη περί τον Μάϊο ή ακόμα και τον Ιούνιο.

Εως το 80% με 90% η κρατική συμμετοχή

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή τη φορά η “ΓΕΦΥΡΑ” θα είναι εξαιρετικά υποστηρικτική, αφού η κρατική συμμετοχή στην εξυπηρέτηση δανείων θα μπορεί να φτάνει έως και το 80% με 90% στις επιχειρήσεις που θα πληρούν τα κριτήρια τα οποία θα τεθούν.

Μέχρι σήμερα, το μέτρο της αναστολής των δόσεων των δανείων απλώς εξασφαλίζει χρόνο στην επιχείρηση. Μετά, ωστόσο,  την οδηγεί σε μια μεγαλύτερη μηνιαία δόση- ή την επιδότηση για την πληρωμή των τόκων.

  • Αντ’ αυτού, στο νέο υποστηρικτικό μοντέλο που προωθείται, η επιχείρηση θα εμφανίζεται να αποπληρώνει κανονικά το δάνειό της -κεφάλαιο και τόκους- ενώ η τράπεζα θα ενισχύεται -εμμέσως- καθώς θα λαμβάνει εμπρόθεσμα δόσεις οι οποίες διαφορετικά μπορεί και να μην πληρώνονταν.

Βεβαίως, με δεδομένο ότι η Ελλάδα παραμένει σε καθεστώς αυξημένης εποπτείας, η ένταξη στο πρόγραμμα στήριξης θα προϋποθέτει την ικανοποίηση μιας σειρά αυστηρών κριτηρίων, με βασικότερο όλων τη βιωσιμότητα της κάθε επιχείρησης. Με άλλα λόγια, δεν θα υπάρχει η δυνατότητα ένταξης επιχειρήσεων που αντιμετώπιζαν πρόβλημα βιωσιμότητας και προ της υγειονομικής κρίσης.

Μόνο για βιώσιμες επιχειρήσεις

Το πρόγραμμα θα απευθύνεται αποκλειστικά στις επιχειρήσεις που αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα λόγω της πανδημίας. Τα κριτήρια θα είναι σαφώς πιο σύνθετα σε σχέση με αυτά της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Η εμπειρία των τελευταίων εβδομάδων έχει δείξει ότι από μόνος του ο κύκλος εργασιών δεν είναι ασφαλές κριτήριο για να επιλεγούν οι επιχειρήσεις που έχουν υποστεί το μεγαλύτερο πρόβλημα. Θα υπάρχουν κριτήρια ζημιών που δημιουργήθηκαν μέσα στην πανδημία. Άλλωστε, το πρόγραμμα θα αρχίσει να λειτουργεί στην πράξη ύστερα από αρκετούς μήνες και μέχρι τότε θα υπάρχει σαφής εικόνα για την οικονομική κατάσταση της κάθε επιχείρησης.

Προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα θα είναι η πλήρης άρση του τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου. Θα επιδιωχθεί να μην ενταχθούν στο πρόγραμμα επιχειρήσεις με φουσκωμένους τραπεζικούς λογαριασμούς. Τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αύξηση καταθέσεων μέσα στην πανδημία. Οπότε θα θεσπιστεί κριτήριο ώστε να μην επιδοτηθούν επιχειρήσεις που αύξησαν τις τραπεζικές τους καταθέσεις εν μέσω πανδημίας.

Τέλος, οι πράσινοι δανειολήπτες, όπως συνέβη και με τα στεγαστικά, θα ενισχυθούν περισσότερο σε σχέση με τους «κόκκινους». Τα ποσοστά της επιδότησης για το 9μηνο, θα φτάσουν και πάλι το 80-90%

Συμπληρώνεται η Επιστρεπτέα Προκαταβολή με ενίσχυση παγίων δαπανών

Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες το μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής θα “συμπληρωθεί” και από την ενίσχυση για τις μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες.

Κάποιες επιχειρήσεις που απασχολούν έναν μεγάλο αριθμό εργαζομένων (από 50 έως και 250) και είναι αποδεδειγμένα πληττόμενες από την κρίση θα μπορούν, αντί της άμεσης, εφάπαξ ενίσχυσης της επιστρεπτέας προκαταβολής, να έχουν μια κάλυψη του 70% των πάγιων δαπανών (μισθοδοσία, υποχρεώσεις σε τράπεζες και Δημόσιο) που δεν μπορούν να καλύψουν αν η μείωση του τζίρου τους είναι τουλάχιστον 30%, λόγω της κρίσης.

Η ενίσχυση αυτή θα είναι είτε χρηματική με μια μηνιαία συνδρομή από το Δημόσιο είτε μέσω ενός κουπονιού φορολογικής έκπτωσης για ποσό ίσο με τη συμμετοχή του Δημοσίου στις μη καλυπτόμενες δαπάνες. Το ποσό αυτό δυνητικά μπορεί να φτάσει και τα 3 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση και δεν τίθεται ζήτημα επιστρεπτέου και μη επιστρεπτέου ποσοστού, καθώς θα αποτελεί κατά 100% κρατική επιδότηση.

Πηγή: economico.gr