επικουρικές συντάξεις

Τη σύσταση ενός νέου, δημόσιου, ασφαλιστικού ταμείου που θα διαχειριστεί το μεγάλο στοίχημα της κυβέρνησης για την πλήρη κεφαλαιοποίηση της επικουρικής ασφάλισης, περιλαμβάνει ο σχεδιασμός του υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Πάνου Τσακλόγλου.

Η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού αναμένεται να προωθηθεί προς ψήφιση στη Βουλή εντός του πρώτου 6μήνου του νέου έτους, με στόχο αφενός την προετοιμασία του όλου εγχειρήματος, αφετέρου την εμπεριστατωμένη ενημέρωση των ασφαλισμένων. Για τον λόγο αυτό, βάσει του σχεδιασμού, το νέο σχήμα θα λειτουργήσει για τους νέους ασφαλισμένους, από 1η Ιανουαρίου 2022.

Νέο Δημόσιο Ταμείο

Στο πλαίσιο του νέου συστήματος θα συσταθεί ένα νέο Δημόσιο Ταμείο, το οποίο θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για τη διαχείριση των ατομικών λογαριασμών, δηλαδή των εισφορών των ασφαλισμένων.

Στο νέο σύστημα επικουρικής ασφάλισης θα εντάσσονται υποχρεωτικά οι νεοεισερχόμενοι μισθωτοί δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που θα εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας από την 1/1/2022 και εφεξής.

Οι νεοεισερχόμενοι αυτοαπασχολούμενοι που θα μπαίνουν για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας και απασχολούνται σε κλάδους στους οποίους σήμερα είναι υποχρεωτική η επικουρική ασφάλιση (π.χ. μηχανικοί, δικηγόροι).

Σε εθελοντική βάση θα μπορούν να ενταχθούν όλοι οι σημερινοί εργαζόμενοι (μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι) ηλικίας έως 35 ετών, καθώς και οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας μετά την 1/1/2022 χωρίς υποχρεωτικό κλάδο επικουρικής ασφάλισης σήμερα (π.χ. αγρότες, ελεύθεροι επαγγελματίες). Οι σημερινοί ασφαλισμένοι άνω των 35 ετών δεν θα μπορούν να ενταχθούν ούτε εθελοντικά.

Το νέο Ταμείο θα μπορεί να συνεργάζεται με εξειδικευμένους διαχειριστές κεφαλαίων, ώστε να επενδύεται το συσσωρευμένο κεφάλαιο των εισφορών σε ομόλογα, μετοχές και άλλα επενδυτικά προϊόντα, «σε αυστηρό πλαίσιο ελέγχου και εποπτείας», ενώ θα προβλέπεται «ανώτατη έκθεση ανά είδος επένδυσης προκειμένου να υπάρχει διασπορά του ρίσκου της αγοράς».

Τρία επενδυτικά προφίλ

Σύμφωνα με πληροφορίες ( Καθημερινή της Κυριακής ), θα δημιουργηθούν τρία επενδυτικά προφίλ, χαμηλού, μεσαίου και υψηλού ρίσκου και οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να επιλέγουν πού θα εντάξουν τον «κουμπαρά» τους. Το προφίλ μεσαίου ρίσκου θα είναι πιθανότατα η προεπιλογή, σε περίπτωση που κάποιος ασφαλισμένος δεν επιλέξει πώς θα τοποθετηθεί, ενώ ο βαθμός του ρίσκου θα μειώνεται υποχρεωτικά, καθώς θα αυξάνεται η ηλικία και θα πλησιάζει η στιγμή της συνταξιοδότησης.

Το διοικητικό συμβούλιο του νέου Ταμείου θα αποτελείται από άτομα υψηλού κύρους με μεγάλη επαγγελματική επάρκεια, εμπειρία και γνώση του αντικειμένου.

Η κυβέρνηση προσδοκά πως με τους ατομικούς λογαριασμούς και τη δημιουργία κουλτούρας διαφάνειας θα αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των νέων στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, ενώ θα εκλείψουν τα κίνητρα για «μαύρη»-αδήλωτη εργασία. Σύμφωνα, δε, με τον κ. Τσακλόγλου, οι αποδόσεις των κεφαλαιοποιητικών συστημάτων «μακροχρονίως είναι πολύ υψηλότερες από τις αποδόσεις των διανεμητικών συστημάτων».

Το νέο εγχείρημα αναμένεται, επίσης, να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις με σημαντικότερο επιχείρημα των επικριτών της μεταρρύθμισης, το λεγόμενο κόστος μετάβασης. Και αυτό γιατί η αλλαγή από το ένα σύστημα στο άλλο, σταδιακά θα δημιουργεί ολοένα και μεγαλύτερο χρηματοδοτικό κενό στο παλαιό σύστημα, καθώς θα μειώνονται δραματικά οι εισροές για την πληρωμή των συντάξεων.

Πηγή: economico.gr