Το τέταρτο μεγαλύτερο στον κόσμο και το τρίτο μεγαλύτερο στην Ευρωζώνη ήταν το πακέτο στήριξης κατά της πανδημίας αναλογικά με το ΑΕΠ της χώρας που υλοποίησε η Ελλάδα για τη διετία 2020-2021, σύμφωνα με έκθεση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM).

  • Στην παγκόσμια κατάταξη, η Ιταλία φαίνεται να έχει διαθέσει το 45% του ΑΕΠ της για μέτρα στήριξης, με δεύτερη την Ιαπωνία, η οποία φαίνεται να έχει διαθέσει το 42% του ΑΕΠ, τρίτη τη Γερμανία, η οποία εμφανίζεται να έχει διαθέσει το 41% του ΑΕΠ για να αντιμετωπίσει την πανδημία, και τέταρτη την Ελλάδα, που εμφανίζεται να έχει διαθέσει το 29,5% του ΑΕΠ της για τη στήριξη της οικονομίας της τη διετία 2020-2021.

Με βάση αυτή την ανάλυση του ESM, προκύπτει ότι η Ελλάδα έχει δώσει αναλογικά τα περισσότερα χρήματα απευθείας από τον Προϋπολογισμό της (είτε πρόκειται για χρήματα από φόρους είτε πρόκειται για εισροές κοινοτικών πόρων που διατέθηκαν για την πανδημία), με το ύψος των μέτρων από αυτή την πηγή να φτάνει το 22% του ΑΕΠ, που είναι με διαφορά το μεγαλύτερο πανευρωπαϊκά. Οι εγγυήσεις, ως ποσοστό του ΑΕΠ, είναι οι µικρότερες στην Ε.Ε.

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμος Σταθερότητας περιλαμβάνει τριών ειδών παρεμβάσεις:

  • την άμεση χρηματοδοτική στήριξη, δηλαδή κάθε είδους επιδόματα και ενισχύσεις που δόθηκαν σε επιχειρήσεις και εργαζομένους κατά τη διετία 2020-2021,
  • τις κρατικές εγγυήσεις για δάνεια,
  • την κατανομή του μεριδίου των πόρων που διατέθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την υπέρβαση της πανδημίας, από το οποίο η Ελλάδα ευεργετήθηκε με 3 δισ. ευρώ.

Η μέση στήριξη ανέρχεται στο 30,2% του ΑΕΠ

Σε επίπεδο Ευρωζώνης, ο ESΜ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η μέση στήριξη ανέρχεται στο 30,2% του ΑΕΠ, με ποσοστά που κυμαίνονται από το 45% της Ιταλίας στο 10,5% του Λουξεμβούργου.

Το ποσοστό πέφτει κοντά στο 12,1% του ΑΕΠ στο ASEAN+3 (Association of Southeast Asian Nations + China, Japan and Korea) και ελαφρώς χαμηλότερα στη Λατινική Αμερική (κράτη FLAR – Latin American Reserve Fund). Οι υπόλοιπες τρεις περιοχές (ευρασιατικών, αραβικών και άλλων κρατών) δεν ήταν σε θέση να παράσχουν τόση στήριξη (σ.σ. ήταν μεταξύ 7% και 2,5% του ΑΕΠ).

Τονίζεται, πάντως, και σε αυτήν τη μελέτη ότι μεγαλύτερο ήταν το πλήγμα της πανδημίας στα κράτη που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον κλάδο υπηρεσιών (όπως η Ελλάδα, που έχει μεγάλη εξάρτηση από τον τουρισμό) και τις μεταφορές προσώπων, ενώ όπου υπήρχε ισχυρή βιομηχανική βάση έπαιξε σημαντικό αντισταθμιστικό ρόλο.

ESM: Χρειάζονται σταθερά αποθέματα

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας παροτρύνει τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. να δημιουργήσουν αποθεματικά, για δύο λόγους: Ο πρώτος είναι ότι η πανδημία δεν έχει ακόμη τελειώσει και ο δεύτερος είναι η κλιματική αλλαγή και οι μεγάλες καταστροφές που έχει προκαλέσει τα τελευταία χρόνια.

Ουσιαστικά, δίνει το “σήμα” για τη συγκράτηση των μέτρων, υπερασπίζεται τη στάση δημιουργίας “αποθεμάτων” τούς καλούς καιρούς, αλλά και δίνει στοιχεία για την καλύτερη αντιμετώπιση που μπόρεσαν να παράσχουν στις οικονομίες κράτη που είχαν μεγαλύτερη ευχέρεια κινήσεων. Επίσης, εκτιμά πως η κρίση θα αφήσει “ουλές”, περιγράφει πως ήταν εντονότερο το πλήγμα σε οικονομίες με ισχυρό κλάδο υπηρεσιών και μικρότερη βιομηχανική βάση, αλλά και γενικότερα προχωρά σε μια αποτίμηση για τα μέτρα στήριξης που ελήφθησαν σε παγκόσμια κλίμακα.

Πηγή: economico.gr