Ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου.

Την περαιτέρω ενίσχυση των κεφαλαιακών δεικτών της επιχειρεί η Τράπεζα Πειραιώς προχωρώντας σε τιτλοποιήσεις ενήμερων δανείων και πώληση χαρτοφυλακίου πιστωτικών καρτών.

Όπως ανέφερε στους αναλυτές, κατά την παρουσίαση αποτελεσμάτων γ΄ τριμήνου 2020, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, το νέο business plan που θα προβλέπει πιο επιθετική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, θα παρουσιαστεί αναλυτικά στο τέλος του α΄ τριμήνου 2021, μαζί με τις ανακοινώσεις του δ΄ τριμήνου 2020.

Η πρώτη εικόνα των δράσεων που θα αναλάβει η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς στο πλαίσιο του νέου επιχειρηματικού της σχεδίου περιλαμβάνει:

Την πώληση εργασιών δικτύου POS. H κίνηση αυτή αναμένεται εντός του α΄ τριμήνου 2021 και υπολογίζεται ότι θα αποφέρει όφελος περίπου 300 εκατ. ευρώ για την Τράπεζα.

Τη σύνθετη τιτλοποίηση ενήμερων δανείων, με στόχο τη μείωση του σταθμισμένου ενεργητικού και με εκτιμώμενο όφελος για την Τράπεζα περίπου 300 εκατ. ευρώ. Η τιτλοποίηση θα είναι συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ και θα πραγματοποιηθεί σε δύο μέρη (για την πρώτη έχει ανοίξει το Virtual Data Room, οι μη δεσμευτικές προσφορές αναμένονται το δ΄ τρίμηνο 2020).

– Την αναδιοργάνωση χαρτοφυλακίου συμμετοχών, 400 εκατ. ευρώ, με ανάθεση της διαχείρισής του σε τρίτο μέρος (για την κεφαλαιακή ελάφρυνση της Τράπεζας).Η ανάθεση θα γίνει εντός του α΄ τριμήνου 2021 και το εκτιμώμενο όφελος για την Τράπεζα ανέρχεται σε 100 εκατ. ευρώ.

Από τη μη πληρωμή των CoCos η Τράπεζα θα έχει όφελος (δ΄ τρίμηνο 2021) περίπου 300 εκατ. ευρώ.

  • Οι ανωτέρω δράσεις εξασφαλίζουν πρόσθετο κεφαλαιακό μαξιλάρι στην Τράπεζα Πειραιώς περίπου 1 δισ. ευρώ.

Το μαξιλάρι αυτό μπορεί να ενισχυθεί στα 2 δισ. ευρώ, αν συμπεριληφθούν μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων που υπολογίζονται στα 400 εκατ. ευρώ και έκδοση ομολόγων στις αγορές, ύψους 600 εκατ. ευρώ (και οι δύο δράσεις αναμένεται να εξειδικευθούν το 2021 με την αναλυτική παρουσίαση του νέου business plan).

Σημειώνεται ότι η Τράπεζα θα έχει επίσης ετήσιο όφελος άνω των 40 εκατ. ευρώ από το 2021 (υπολογίζεται 150 εκατ. ευρώ στην τριετία) από την αποχώρηση 1.000 εργαζομένων με το πρόσφατο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου.

Χρήστος Μεγάλου: σε ομαλή αποπληρωμή δάνεια 1,5 δις. ευρώ

Αναφερόμενος στα δάνεια που η Τράπεζα Πειραιώς έχει θέσει σε moratorium πληρωμών, ο CEO Χρ. Μεγάλου είπε ότι το 75% αυτών, δηλαδή δάνεια της τάξεως του 1,5 δις. ευρώ, “γυρνάνε” σε ομαλή αποπληρωμή. Εκτίμησε (σ.σ. συντηρητικές εκτιμήσεις μετά το 2ο lock down) ότι 20% – 25% των δανείων που είναι σε moratorium πληρωμών δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν σε ομαλή αποπληρωμή, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί εισροή νέων κόκκινων δανείων 1 δισ. ευρώ. Συνολικά, η Τράπεζα έχει θέσει σε αναστολή πληρωμών ενήμερα δάνεια 4,2 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς αύξησε τα ενήμερα δάνειά της κατά 1,7 δισ. ευρώ.

Η παρέμβαση της ΕΚΤ στην Τράπεζα Πειραιώς

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΚΤ έστειλε σήμερα επισήμως την απόφασή της στην Τράπεζα με την οποία της απαγορεύει να πληρώσει το κουπόνι των CoCos σε μετρητά (στο πλαίσιο πάγιας πολιτικής της προς όλες τις ευρωπαϊκές τράπεζες να μην προβούν φέτος σε πληρωμές μερισμάτων και επαναγορές μετοχών, ώστε να διατηρήσουν αλώβητα τα κεφάλαιά τους εν μέσω της πανδημικής κρίσης) και ως εκ τούτου, το σύνολο των CoCos, ύψους 2,04 δισ. ευρώ, θα μετατραπεί σε μετοχές.

Με τη μετατροπή αυτή, το ποσοστό του ΤΧΣ στην Τράπεζα θα ενισχυθεί από το 26% στο 61% και ο στόχος για την Τράπεζα Πειραιώς είναι να επαν–ιδιωτικοποιηθεί, αφού υλοποιήσει ένα νέο εμπροσθοβαρές πλάνο πλήρους εξυγίανσης.

Πηγή: economico.gr