κόκκινα δάνεια

Εφικτή θεωρεί η ΤτΕ τη μείωση του ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) σε μονοψήφιο ποσοστό έως και τα τέλη του 2022, παρά τις αβεβαιότητες που δημιουργεί η πανδημία και η οποία αναμένεται να δημιουργήσει νέα κόκκινα δάνεια.

Γι’ αυτό, όπως σημειώνει η ΤτΕ, «οι τράπεζες οφείλουν να επανεξετάσουν την επάρκεια των προβλέψεών τους για τον πιστωτικό κίνδυνο και ειδικότερα την ικανότητα αποπληρωμής από δανειολήπτες που επλήγησαν από την πανδημία, δεδομένου ότι τα κρατικά μέτρα στήριξης αλλοιώνουν την πραγματική εικόνα».

Εξακολουθούν να υπολείπονται του ευρωπαϊκού μέσου όρου

Η ΤτΕ προειδοποιεί ότι η στρατηγική για τη μείωση των ΜΕΔ θα αυξήσει το ποσοστό των κεφαλαίων που αντιστοιχεί σε αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.

Οπως επισημαίνει, το α΄ τρίμηνο του 2021 τόσο ο δείκτης CET1 όσο και ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας σε ενοποιημένη βάση υποχώρησαν ελαφρώς σε σύγκριση με το 2020, αλλά παρέμειναν σε ικανοποιητικό επίπεδο (13,6% και 15,6% αντίστοιχα).

Ωστόσο, υπολείπονται πλέον του ευρωπαϊκού μέσου όρου».

Επιπλέον, κατά τα τελευταία τρίμηνα αρνητική επίδραση στους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας ασκούν οι τιτλοποιήσεις που γίνονται στο πλαίσιο της μείωσης των ΜΕΔ και η σταδιακή ενσωμάτωση της επίδρασης του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9 (ΔΠΧΑ 9).

Ενσωματώνοντας την πλήρη επίδραση του ΔΠΧΑ 9, ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε σε 11,8% και ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας σε 13,8%, αλλά «το 65% περίπου των κεφαλαίων CET1 των τραπεζών αντιστοιχεί σε αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση έναντι του ελληνικού Δημοσίου».

Θετικές οι πρωτοβουλίες κεφαιαλαιακής ενίσχυσης

Γι’ αυτό χαρακτηρίζει ιδιαίτερα θετικές τις πρωτοβουλίες κεφαλαιακής ενίσχυσης στις οποίες προχωρούν οι τράπεζες, όπως «η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 1,4 δισ. ευρώ και η έκδοση ομολόγου AT 1 ύψους 600 εκατ. ευρώ από την Τράπεζα Πειραιώς, καθώς και η έκδοση ομολόγου Tier 2 ύψους 500 εκατ. ευρώ από την Alpha Bank και η απόφασή της να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως του ποσού των 800 εκατ. ευρώ».

Προβληματισμό, σύμφωνα με την εποπτική αρχή, «δημιουργούν τα σχετικά αδύναμα μεγέθη κεφαλαιακής επάρκειας ορισμένων μη συστημικών τραπεζών», αφήνοντας σαφείς αιχμές για τις συνεταιριστικές τράπεζες, ορισμένες από τις οποίες θα πρέπει να προχωρήσουν σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.

Το ποσοστό επιχειρηματικών και καταναλωτικών δανείων

Να σημειωθεί ότι το υπόλοιπο των ΜΕΔ στο τέλος Μαρτίου 2021 ανήλθε σε 47,3 δισ. ευρώ, το οποίο κατανέμεται κατά περίπου 58% σε επιχειρηματικά δάνεια, 28% περίπου σε στεγαστικά και το υπόλοιπο σε καταναλωτικά.

Το ήμισυ σχεδόν του υπολοίπου των ΜΕΔ αφορά δανειακές συμβάσεις που έχουν ήδη καταγγελθεί από τις τράπεζες, ακολουθούμενο από τα δάνεια αβέβαιης είσπραξης και τα δάνεια σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών, τα οποία δεν έχουν ακόμη καταγγελθεί.

Ο λόγος των ΜΕΔ προς το σύνολο των δανείων παρέμεινε υψηλός (30,3%) στο τέλος Μαρτίου του 2021, σχεδόν δωδεκαπλάσιος του αντίστοιχου λόγου για τις τράπεζες στη ζώνη του ευρώ.

Θετική εξέλιξη

Θετική εξέλιξη χαρακτηρίζει η ΤτΕ την ενεργοποίηση του νέου πτωχευτικού κώδικα που θα συμβάλει, όπως σημειώνει, στη βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού των τραπεζών και γενικότερα στην ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας μέσω της εφαρμογής μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε περιπτώσεις μη βιώσιμων επιχειρήσεων ή στρατηγικών κακοπληρωτών, αλλά και μέσω των διαδικασιών αναδιάρθρωσης και ανόρθωσης βιώσιμων επιχειρήσεων και αξιοποίησης των εργαλείων έγκαιρης προειδοποίησης περιστάσεων που μπορεί να οδηγήσουν σε αφερεγγυότητα.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο


Πηγή: economico.gr