“Οφείλουμε να αναδείξουμε την Alpha Bank σε έναν χρηματοπιστωτικό φορέα που θα είναι πλήρως συντονισμένος με τη δυναμική που αναπτύσσεται στην Κοινωνία, θα στηρίζει ενεργά την πρόοδο των πολιτών και των επιχειρήσεων, θα κάνει υπερήφανους όσους εργάζονται σε αυτόν και, τελικά, θα αποτελεί τον πλέον ελκυστικό εργοδότη για ταλαντούχους νέους και νέες”. Αυτό τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank κ. Βασίλης Ψάλτης απευθυνόμενος προς τα στελέχη του Ομίλου.

Ο κ. Ψάλτης υπογράμμισε πως η πορεία της τράπεζας το 2022 εξελίσσεται στον απόηχο μίας απαιτητικής, αλλά και επιτυχημένης χρονιάς “που επιβεβαίωσε την ικανότητα της Alpha Bank να στραφεί αποφασιστικά στο αύριο και να διαχειρίζεται τις εξελίξεις ως ευκαιρίες και όχι ως απειλές”. “Γα την Alpha Bank αυτή η αλλαγή δεν επιβάλλεται από τη συγκυρία, αλλά αποτελεί συνειδητή επιλογή, απότοκο της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης με το προσωπικό μας”, πρόσθεσε.

Η Alpha Bank του Μέλλοντος

Ως προς τον απολογισμό του 2021, o CEO του Ομίλου σημειώνει πως “οι οικονομικές κρίσεις της περασμένης δεκαετίας και η πανδημία μας έχουν κάνει πιο δυνατούς και πιο ανθεκτικούς. Καταφέραμε, έτσι, παρά τη συγκυρία, να υλοποιήσουμε μία σειρά από στρατηγικές μας επιλογές, διαμορφώνοντας την Alpha Bank του Μέλλοντος” και αναφέρει σειρά ορόσημων, όπως:

Η ολοκλήρωση σειράς σύνθετων συναλλαγών, “ώστε η Τράπεζα να αφήσει πίσω την κληρονομιά των κόκκινων δανείων και να περιορίσει τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) κατά 14 δισ. ευρώ ή κατά 26 ποσοστιαίες μονάδες”.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της πρώτης αναπτυξιακού χαρακτήρα, αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα μετά δώδεκα και πλέον έτη κρίσης, “κίνηση με την οποία επιβεβαιώνουμε τη θέση μας ως πρωτοπόρου των τραπεζικών εξελίξεων και σηματοδοτούμε την αποφασιστικότητά μας να στηρίξουμε την ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, αξιοποιώντας την ιστορική ευκαιρία που προσφέρει στη χώρα το Ταμείο Ανάκαμψης και οι λοιπές κοινοτικές χρηματοδοτικές πρωτοβουλίες”.

Οι ψηφιακές δυνατότητες της Τράπεζας

Η συνεχής και με συνέπεια επένδυση στις ψηφιακές δυνατότητες της Τράπεζας, “ώστε να παρέχει αδιάλειπτες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, αλλά και να προετοιμαστεί για την επόμενη ημέρα του ανταγωνισμού στο πεδίο των συναλλαγών”.

Η πραγματοποίηση Επιχειρησιακών Αλλαγών και Τομών για την αποφασιστική βελτίωση των προοπτικών κερδοφορίας της Alpha Bank. “Η στρατηγική μας συμμαχία με την Generali στον τομέα του bancassurance, τη Nexi στο merchant acquiring και την εκκαθάριση πληρωμών, την Davidson Kempner/Cepal στη διαχείριση των ΜΕΑ, την EBRD σε σειρά από χρηματοδοτικές πρωτοβουλίες στη χώρα μας και, σύντομα, μέσω του Project Skyline στον κλάδο του real estate, αποτελούν κινήσεις που βελτιώνουν την τεχνογνωσία μας, αναβαθμίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών προς τους Πελάτες μας και διαφοροποιούν τις πηγές εσόδων για τον Όμιλό μας” σημειώνει ο κ. Ψάλτης.

Η πώληση της θυγατρικής στην Αλβανία

Επίσης, “η πώληση της θυγατρικής στην Αλβανία αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της αξίας της μέχρι σήμερα παρουσίας της Alpha Bank στη χώρα, αλλά και βάση για μία αμοιβαία επωφελή εμπορική συνεργασία με τον τραπεζικό Όμιλο OTP σε αγορές, στις οποίες δεν διατηρούμε παρουσία, αλλά δραστηριοποιούνται πελάτες της Τράπεζας”.

Κλείνοντας το μήνυμά του προς το προσωπικό του Ομίλου, ο κ. Ψάλτης υπογραμμίζει πως “είναι κοινή η προσπάθεια να οικοδομήσουμε μία Τράπεζα εξωστρεφή και καινοτόμο, μία Τράπεζα που, μέσα από την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, θα βελτιώνει διαρκώς τα επίπεδα παραγωγικότητας και κερδοφορίας και θα δημιουργεί αξία για το προσωπικό και τους μετόχους μας” και προσθέτει: “σε ένα έτος εντεινόμενου ανταγωνισμού μεταξύ των τραπεζικών ιδρυμάτων, απαιτείται να επιδείξουμε ακόμη μεγαλύτερη πρωτοβουλία, προνοητικότητα και ταχύτητα”.

Πηγή: economico.gr