Βελτιώνονται, αλλά με βραδύτερους ρυθμούς οι συνθήκες στη μεταποίηση

Επιβράδυνε περαιτέρω τον Μάιο η μεταποιητική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη, με τις νέες παραγγελίες να υποχωρούν για πρώτη φορά από τον Ιούνιο του 2020, όπως έδειξαν τα στοιχεία της έρευνας PMI® που ανακοίνωσε σήμερα η S&P Global του Μαΐου. Για την Ελλάδα, τον ίδιο μήνα, τα δεδομένα της έρευνας υπέδειξαν σταθερή, μολονότι βραδύτερη, βελτίωση των λειτουργικών συνθηκών σε όλο το εύρος του ελληνικού μεταποιητικού τομέα.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της τελευταίας έρευνας, στέλεχος της S&P Global, είπε πως: “Οι Έλληνες κατασκευαστές θεωρούν ότι τα πράγματα έχουν βελτιωθεί κι άλλο στις λειτουργικές συνθήκες, σε όλο το εύρος της μεταποίησης ωστόσο, τα δεδομένα υποδηλώνουν λιγότερο αισιόδοξες συνθήκες ζήτησης.

Υποχώρησε ο μεταποιητικός δείκτης PMI τον Μάιο στην Ευρωζώνη

Ειδικότερα, στην Ευρωζώνη, ο μεταποιητικός δείκτης PMI της  S&P Global υποχώρησε σε χαμηλό 18 μηνών τον Μάιο στις 54,6 μονάδες από 55,5 μονάδες τον Απρίλιο.

Η Ολλανδία κατέγραψε την ταχύτερη ανάπτυξη του κλάδου με τον σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στις 57,8 μονάδες, αν και η επέκταση του κλάδου επιβράδυνε σε χαμηλό 18 μηνών. Ακολουθούν Αυστρία και Ιρλανδία με τους δείκτες PMI στις 56,6 και 56,4 μονάδες αντίστοιχα και η Γερμανία στις 54,8 μονάδες.

Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις της Ευρωζώνης συνέχισαν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες από τις ελλείψεις στην προσφορά τις αυξημένες πληθωριστικές πιέσεις και την αποδυνάμωση της ζήτησης, λόγω της ενισχυμένης αβεβαιότητας για τις οικονομικές προοπτικές.

Σταθερή βελτίωση των λειτουργικών συνθηκών στην Ελλάδα

Τα δεδομένα της έρευνας PMI® της S&P Global του Μαΐου υπέδειξαν σταθερή, μολονότι βραδύτερη, βελτίωση των λειτουργικών συνθηκών σε όλο το εύρος του ελληνικού μεταποιητικού τομέα.

Η συνολική άνοδος επηρεάστηκε αρνητικά από την υποτονική αύξηση της παραγωγής και τις αμετάβλητες, σε γενικές γραμμές, εισροές νέων παραγγελιών σε σύγκριση με τον Απρίλιο.

Στην προσπάθεια να μετακυλιστούν οι αυξήσεις των επιβαρύνσεων κόστους, οι τιμές πώλησης αυξήθηκαν με δριμύτερο ρυθμό, ο οποίος ήταν από τους ταχύτερους που έχουν καταγραφεί ποτέ.

Οι ασθενέστερες συνθήκες ζήτησης, η εκτίναξη των τιμών και οι συνεχιζόμενες καθυστερήσεις στις παραδόσεις οδήγησαν σε μείωση τόσο των αποθεμάτων προμηθειών όσο και των αποθεμάτων ετοίμων προϊόντων, παροτρύνοντας τις εταιρείες να μειώσουν την αγοραστική τους δραστηριότητα και, αντ’ αυτού, να χρησιμοποιήσουν τα αποθέματά τους.

Οι προσδοκίες για την παραγωγή

Εν τω μεταξύ, οι προσδοκίες σχετικά με την παραγωγή ενισχύθηκαν λόγω της ελπίδας για σταθεροποίηση των τιμών και επενδύσεις σε νέα προϊόντα. Ο εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της S&P Global για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα (Purchasing Managers’ Index® – PMI®) έκλεισε στις 53.8 μονάδες τον Μάιο, τιμή χαμηλότερη από τις 54.8 μονάδες του Απριλίου.

Η τελευταία τιμή του κύριου δείκτη υπέδειξε σταθερή βελτίωση των συνθηκών του ελληνικού μεταποιητικού τομέα, ωστόσο η συνολική ανάπτυξη υπήρξε η βραδύτερη που έχει καταγραφεί από τον Μάρτιο του 2021.

Στην επιβράδυνση της ανάπτυξης συνέβαλλαν οι αμετάβλητες, σε γενικές γραμμές, εισροές νέων παραγγελιών κατά τη διάρκεια του Μαΐου. Ο αντίστοιχος εποχικά προσαρμοσμένος δείκτης υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί σε διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους.

Σε ρυθμό ανάπτυξης οι εξαγωγές

Οι νέες παραγγελίες εξαγωγών παρέμειναν σε πλαίσια ανάπτυξης, παρότι οι πωλήσεις στο εξωτερικό αυξήθηκαν με οριακό μόνο ρυθμό. Ορισμένες εταιρείες ανέφεραν ότι η αβεβαιότητα λόγω του πολέμου στην Ουκρανία επιβάρυνε επίσης την απόδοση των εξαγωγών.

Κατά συνέπεια, η αύξηση της παραγωγής επιβραδύνθηκε στο ασθενέστερο επίπεδο που έχει καταγραφεί στην τρέχουσα περίοδο 14 μηνών συνεχούς ανάπτυξης. Οι Έλληνες κατασκευαστές κατέγραψαν μικρή αύξηση της παραγωγής, καθώς οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις υλικών παρεμπόδισαν την παραγωγική ικανότητα.

Παράλληλα, οι πληθωριστικές πιέσεις παρέμειναν σημαντικές, καθώς οι τιμές πώλησης αυξήθηκαν με εντονότερο ρυθμό. Οι εταιρείες του ελληνικού μεταποιητικού τομέα κατέγραψαν μία από τις ταχύτερες αυξήσεις χρεώσεων στην ιστορία της έρευνας, λόγω των σημαντικών αυξήσεων στις τιμές εισροών, οι οποίες μετακυλίστηκαν σε μεγάλο βαθμό στους πελάτες.

Κατ’ αναλογία με τις σημαντικές αυξήσεις του κόστους και την ασθενή ζήτηση από την πλευρά των πελατών, οι εταιρείες μείωσαν τις αγορές εισροών κατά τη διάρκεια του Μαΐου. Η αγοραστική δραστηριότητα μειώθηκε για πρώτη φορά από τον Φεβρουάριο του 2021, μολονότι μόνο οριακά.

Πολλές εταιρείες προτίμησαν να χρησιμοποιήσουν τα υπάρχοντα αποθέματα εισροών, καθώς τα αποθέματα αγορών συρρικνώθηκαν με τον δεύτερο ταχύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί σε διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους.

Περισσότεροι οι εργαζόμενοι τον Μάϊο

Εν τω μεταξύ, οι Έλληνες κατασκευαστές αύξησαν περαιτέρω τον αριθμό εργαζομένων τους τον Μάιο. Η μεγαλύτερη παραγωγική ικανότητα οδήγησε στην πρώτη συρρίκνωση του όγκου αδιεκπεραίωτων εργασιών από τον Απρίλιο του 2021, παρότι ο ρυθμός δημιουργίας θέσεων εργασίας εξασθένησε στον βραδύτερο που έχει καταγραφεί σε διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους.

Οι προσδοκίες σχετικά με την παραγωγή για το επόμενο έτος βελτιώθηκαν τον Μάιο και έφθασαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών. Ανεπιβεβαίωτα στοιχεία υπέδειξαν ότι η αισιοδοξία προήλθε από τις ελπίδες για σταθεροποίηση των τιμών, επενδύσεις σε νέα προϊόντα και μεγαλύτερη ζήτηση από την πλευρά των πελατών.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της τελευταίας έρευνας, η Siân Jones, οικονομολόγος στην S&P Global, είπε: “Οι Έλληνες κατασκευαστές υπέδειξαν περαιτέρω βελτίωση των λειτουργικών συνθηκών σε όλο το εύρος του τομέα, ωστόσο, τα υποκείμενα δεδομένα υποδηλώνουν λιγότερο αισιόδοξες συνθήκες ζήτησης.

Παραμένουν οι τιμολογιακές πιέσεις

Οι τιμολογιακές πιέσεις παρέμειναν σημαντικές και εξακολούθησαν να επηρεάζουν τη ζήτηση από την πλευρά των πελατών, καθώς οι πελάτες δίστασαν ενόψει των εκτινασσόμενων τιμών πώλησης. Οι εισροές νέων παραγγελιών παρέμειναν σε γενικές γραμμές αμετάβλητες στη διάρκεια του μήνα, ενώ υπήρξε μόνο οριακή αύξηση των εργασιών εξαγωγών.

Οι ίδιοι οι παραγωγοί αγαθών δεν επιχείρησαν πρόσθετες δαπάνες, καθώς οι αγορές εισροών μειώθηκαν για πρώτη φορά σε διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους, με τις εταιρείες να επιλέγουν να εξαντλήσουν τα αποθέματα.

Οι συνεχιζόμενες διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού, οι επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία και η εκτίναξη του κόστους εισροών είναι πιθανό να εξακολουθήσουν να αποτελούν τις αντίξοες συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες κατασκευαστές κατά τη διάρκεια του έτους. Παρότι οι εταιρείες ήταν περισσότερο αισιόδοξες σχετικά με τις προοπτικές, οι τρέχουσες προβλέψεις μας αναμένουν αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής κατά 1,6% το 2022″.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο

Πηγή: economico.gr