Ένα ιδιαίτερα παραγωγικό έτος ήταν το 2021 για τον Όμιλο ΕΛΓΕΚΑ, ο οποίος εμπλούτισε περαιτέρω το προϊοντικό του χαρτοφυλάκιο και ενίσχυσε τις στρατηγικές του συνεργασίες, παρά τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν από οικονομικής πλευράς την περασμένη χρονιά.

Με πρώτο μέλημα την υγεία των εργαζομένων και των συνεργατών του, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ ακολούθησε με συνέπεια το στρατηγικό πλάνο για την ανάπτυξή του το 2021, και σημείωσε:

  • Διατήρηση των πωλήσεων στα ίδια επίπεδα με το 2020. Συγκεκριμένα, το μίγμα πωλήσεων του Ομίλου διαφοροποιήθηκε ποιοτικά μέσω της ενίσχυσής του με νέα επώνυμα προϊόντα, που είχε ως αποτέλεσμα τη διάθεση ενός ευρύτερου χαρτοφυλακίου κωδικών στην αγορά, παράλληλα με την ενίσχυση των υπηρεσιών παροχής Logistics.
  • Βελτίωση της κερδοφορίας, καταγράφοντας Κέρδη προ φόρων 1,1 εκατ. ευρώ.
  • Επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στα τέλη Ιουλίου 2021, μέσω της οποίας ο Όμιλος άντλησε συνολικά κεφάλαια ύψους € 10,8 εκατ.. Πρόκειται για μία κίνηση που θωρακίζει περαιτέρω την εύρυθμη λειτουργία του Ομίλου στις τρέχουσες συνθήκες και θα στηρίξει τις αναπτυξιακές προοπτικές του.

Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ παρουσίασε οριακή αύξηση και διαμορφώθηκε σε € 192,7 εκατ. έναντι € 192,5 εκατ. το 2020, ενώ το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε € 34,9 εκατ. έναντι € 33,4 εκατ.. Τα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 13,3 εκατ. έναντι € 13,6 εκατ. το 2020 και τα Αναπροσαρμοσμένα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων («Adjusted EBITDA» χωρίς την επίδραση από το Δ.Π.Χ.Α. 16) σε € 8,5 εκατ. έναντι € 8,9 εκατ..

Σε επίπεδο Καθαρών Αποτελεσμάτων, συγκριτικά με τη χρήση του 2020, καταγράφηκαν Κέρδη προ φόρων ύψους € 1,1 εκατ. έναντι Ζημιών προ φόρων € 1,4 εκατ. και Κέρδη μετά φόρων € 0,7 εκατ. έναντι Ζημιών μετά φόρων € 1,4 εκατ..

Ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ, παρά τις προκλήσεις που ήρθαν στο προσκήνιο την περασμένη χρονιά, επέδειξε αντοχή και ευελιξία σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά, διαφοροποιώντας το χαρτοφυλάκιο που διαχειρίζεται με νέα προϊόντα ενώ αύξησε τα μερίδια αγοράς στους τομείς δραστηριοποίησής του.

Δεδομένων των προκλήσεων που αναδύονται στην παγκόσμια οικονομία αλλά και την εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της εμπόλεμης σύρραξης στην Ουκρανία, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να προσαρμόζει ανάλογα την επιχειρηματική του λειτουργία, να αξιοποιεί τις ευκαιρίες που δημιουργούνται και να διασφαλίζει σε κάθε περίπτωση τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των εργασιών του.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο

Πηγή: economico.gr