Σε μια πρόταση-«βόμβα» προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ενόψει της τακτικής Συνόδου Κορυφής της ΕΕ κατέληξε με μεγάλη πλειοψηφία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την οποία ζητά, μεταξύ άλλων, και την κατάργηση της ομοφωνίας για ειδικά ζητήματα της Ένωσης.

Από την ομοφωνία στην ειδική πλειοψηφία

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εγκρίνει την έναρξη της διαδικασίας αναθεώρησης των Συνθηκών της ΕΕ. Υπό το πρίσμα των πρόσφατων και συνεχιζόμενων κρίσεων, οι ευρωβουλευτές έκαναν χρήση του δικαιώματός τους που απορρέει από τις Συνθήκες της ΕΕ για να ζητήσουν την τροποποίηση των θεμελιωδών κειμένων της Ένωσης στις εξής κατευθύνσεις:

  • Μεταρρύθμιση των διαδικασιών ψηφοφορίας στο Συμβούλιο για την ενίσχυση της ικανότητας δράσης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της μετάβασης από την ομοφωνία στην ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία, σε τομείς όπως οι κυρώσεις, η λεγόμενη ρήτρα «γέφυρας», και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
  • Αναπροσαρμογή των εξουσιών της ΕΕ, ιδίως στους τομείς της υγείας και των σχετικών διασυνοριακών απειλών, στην ολοκλήρωση της ενεργειακής ένωσης βάσει της ενεργειακής αποδοτικότητας και των ΑΠΕ σε συνάρτηση με τις διεθνείς συμφωνίες για την κλιματική αλλαγή, στην άμυνα, και στις κοινωνικές και οικονομικές πολιτικές.
  • Διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και ενσωμάτωση της κοινωνικής προόδου, σε σύνδεση με ένα πρωτόκολλο κοινωνικής προόδου, στις Συνθήκες.

Προσοχή στους μικρομεσαίους

  • Στήριξη της της ανθεκτικότητας της οικονομίας της ΕΕ, με ιδιαίτερη προσοχή στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και στους ελέγχους ανταγωνιστικότητας, καθώς και προώθηση επενδύσεων εστιασμένων στη δίκαιη, οικολογική και ψηφιακή μετάβαση.
  • Να δοθεί στο Κοινοβούλιο το δικαίωμα να κινεί, να τροποποιεί ή να ανακαλεί νομοθεσία και να διαθέτει πλήρη δικαιώματα ως συννομοθέτης για τον προϋπολογισμό της ΕΕ.
  • Ενίσχυση της διαδικασίας για την προστασία των ιδρυτικών αξιών της ΕΕ και αποσαφήνιση του προσδιορισμού και των συνεπειών των παραβιάσεων (άρθρο 7 της ΣΕΕ και Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων).

Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 355 ψήφους υπέρ, 154 κατά και 48 αποχές, μετά την συζήτηση στην ολομέλεια που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα την ίδια μέρα.

Επόμενα βήματα

Πλέον εναπόκειται στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων των 27 κρατών μελών στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αποφασίσουν, με απλή πλειοψηφία, τη σύγκληση Συνέλευσης.

Πολλοί ευρωβουλευτές έχουν ζητήσει αυτό να γίνει το συντομότερο, δηλαδή κατά τη Σύνοδο που θα πραγματοποιηθεί στις 23-24 Ιουνίου, για να διασφαλιστεί ότι οι προσδοκίες των πολιτών θα ικανοποιηθούν και ότι τα αποτελέσματα της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης θα αξιοποιηθούν κατάλληλα. Η Συνέλευση θα περιλαμβάνει βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Επιτρόπους, βουλευτές των κρατών μελών και ηγέτες της ΕΕ.

Η Επιτροπή αναμένεται να ανακοινώσει τον τρόπο με τον οποίο προτίθεται να δράσει βάσει των προτάσεων της Διάσκεψης στα μέσα Ιουνίου. Η επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου θα συνεχίσει να εργάζεται επί των αλλαγών που θα επιδιώξει να επιφέρει το Κοινοβούλιο στις Συνθήκες, εν αναμονή της έναρξης των εργασιών της Συνέλευσης.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο

Πηγή: economico.gr