Ανακόπηκε το 2020, λόγω της πανδημίας Covid-19, η ανοδική πορεία της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και συσκευών εικόνας και ήχου και επανήλθε στα επίπεδα του 2014, ύστερα από την αύξηση που παρουσίασε την προηγούμενη εξαετία (2014-2019).

Συνολικά η αγορά το 2020 είχε απώλειες της τάξης του 36%, σε όρους ποσότητας, σε σύγκριση με το 2010, σύμφωνα με τα συμπεράσματα κλαδικής μελέτης για τις «Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές & Συσκευές εικόνας και ήχου» (Φεβρουάριος 2021) που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον senior consultant της ΣΤΟΧΑΣΙΣ, Αδάμ Ρεγκούζα, το μέγεθος της εγχώριας αγοράς λευκών οικιακών συσκευών, σε τεμάχια, (ψυγεία-καταψύκτες-ψυγειοκαταψύκτες, πλυντήρια ρούχων, ηλεκτρικές κουζίνες, απορροφητήρες κ.ά.), παρουσίασε μείωση 10,3% το 2020 σε σχέση με το 2019. Σημειώνεται ότι ο Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής (ΜΕΡΜ) την περίοδο 2014-2019 διαμορφώθηκε σε 3,4% (ΜΕΡΜ 2011-2013: -14,4%).

Αντίστοιχα, το μέγεθος της εγχώριας αγοράς συσκευών εικόνας και ήχου, σε τεμάχια, (τηλεοράσεις, φορητές συσκευές ήχου κ.ά.) παρουσίασε μείωση 13,9% το 2020 σε σχέση με το 2019, ενώ ο ΜΕΡΜ τη χρονική περίοδο 2014-2019 διαμορφώθηκε 3,3% (ΜΕΡΜ 2011-2013: -16,8%).

Ωστόσο, από τη ΣΤΟΧΑΣΙΣ προβλέπεται ότι η εγχώρια αγορά των λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, σε όρους ποσότητας, θα παρουσιάσει αύξηση με ΜΕΡΜ 6,6% τη χρονική περίοδο 2021-2025, ενώ η εγχώρια αγορά των συσκευών εικόνας και ήχου, σε όρους ποσότητας, θα παρουσιάσει αύξηση με ΜΕΡΜ 8,0% την ίδια περίοδο.

Όπως αναφέρει η consultant της ΣΤΟΧΑΣΙΣ, Αγγελική Μαντά, τα ψυγεία- ψυγειοκαταψύκτες- καταψύκτες, τα πλυντήρια ρούχων και οι ηλεκτρικές κουζίνες κατέχουν μερίδιο μεγαλύτερο από το ήμισυ της εγχώριας αγοράς λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, σε τεμάχια, για το 2020. Όσον αφορά στην κατηγορία των συσκευών εικόνας και ήχου, οι τηλεοράσεις κατέχουν μερίδιο που υπερβαίνει το 50% της εγχώριας αγοράς, σε τεμάχια για το 2020.
Όπως προκύπτει από την ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών του κλάδου, η κεφαλαιακή διάρθρωση των επιχειρήσεων του κλάδου παρουσιάζει μικρές αυξομειώσεις την τελευταία εξεταζόμενη πενταετία (2015-2019). Ωστόσο, ο δείκτης Υποχρεώσεις/EBITDA παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις και δείχνει την προσοχή που πρέπει να δοθεί από τις επιχειρήσεις του κλάδου όσον αφορά στη δυνατότητα εξυπηρέτησης των υποχρεώσεών τους.

Σύμφωνα με την συντάκτρια της μελέτης, Ιωάννα Σερβέτη, οι τιμές του δείκτη κάλυψης των χρηματοοικονομικών δαπανών, παρουσιάζουν αυξομειώσεις σε όλη την εξεταζόμενη χρονική περίοδο (2010-2019), οι οποίες αν και έχουν θετικό πρόσημο, ωστόσο δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις του κλάδου παραμένουν «ευπρόσβλητες» σε πιθανές μεταβολές του οικονομικού περιβάλλοντος.

Σημειώνεται ότι, τόσο ο βαθμός ικανότητας της χρησιμοποίησης των συνολικών απασχολουμένων κεφαλαίων των επιχειρήσεων του κλάδου, όσο και η αποτελεσματικότητα της χρησιμοποίησης των ιδίων κεφαλαίων τους, παρουσιάζουν διακυμάνσεις σε όλη την εξεταζόμενη περίοδο (αρνητικό πρόσημο το 2014 και το 2017), με τη διετία 2018-2019 να σημειώνουν σημαντική βελτίωση σε σχέση με το 2017, όπως αυτή αποτυπώνεται στους χρηματοοικονομικούς δείκτες αποδοτικότητας την αντίστοιχη περίοδο. Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στην εμφάνιση κερδών τη διετία 2018-2019 σε σχέση με το 2017 που είχε ζημιές, τα οποία προήλθαν κυρίως από τη μεγαλύτερη αύξηση των πωλήσεων σε σχέση με την αύξηση του κόστους πωληθέντων την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

Τέλος, η φαινομενική κατανάλωση (σε τεμάχια) λευκών οικιακών συσκευών στην ΕΕ-28 παρουσιάζει αύξηση με Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής (ΜΕΡΜ) 3,1% την περίοδο 2013-2019, ενώ στις συσκευές εικόνας και ήχου παρουσιάζει οριακή μείωση με ΜΕΡΜ -0,2% την αντίστοιχη περίοδο.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο

Πηγή: economico.gr