Η διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής, βάσει και του μέχρι τώρα σχεδιασμού, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 30 Νοεμβρίου, αν και ήδη επιχειρήσεις και λογιστήρια εμφανίζονται να μην έχουν ενημερωθεί πλήρως για το πώς θα ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Έως τις 31 Οκτωβρίου, οι τράπεζες και τα σούπερ μάρκετ με πάνω από 250 εργαζόμενους θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την απογραφική διαδικασία, ώστε από 1η Νοεμβρίου να λειτουργεί σε πλήρη εξέλιξη η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, το πληροφοριακό σύστημα Εργάνη να μπορεί να «διασταυρώνει» τα στοιχεία και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας να μπορεί αντίστοιχα, εφόσον υπάρχουν παραβάσεις, να επιβάλλει πρόστιμα.

Για όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η υποβολή του εντύπου Ε4,  έως το τέλος του Οκτωβρίου με τους πίνακες προσωπικού.

Από την 1η Νοεμβρίου, η “μεγάλη απογραφή”

Και βέβαια, από την 1η Νοεμβρίου θα ξεκινήσει η «μεγάλη απογραφή», ήτοι οι δηλώσεις Μεταβολής Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης και Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας.

Κάθε παράλειψη απογραφής θα επιφέρει πρόστιμα από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, ενώ οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν συνεχή «λάθη», θα μπαίνουν στη «μαύρη λίστα» του ΣΕΠΕ, καθώς το σύστημα risk analysis θα οδηγεί σε συχνότερους ελέγχους. Να σημειωθεί ότι τα πρόστιμα μπορεί να φθάσουν έως και 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Σημειώνεται ότι δεν προβλέπεται η δυνατότητα εκπρόθεσμης υποβολής τροποποίησης ωραρίου.

Πηγή: economico.gr