Μείζονες μεταρρυθμίσεις στην χρηματοπιστωτική αγορά και την αγορά τίτλων (μετοχές, ομόλογα, κλπ) σχεδιάζει η κυβέρνηση στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0», με στόχο το τραπεζικό σύστημα να υποστηρίξει το σχέδιο και να επιταχυνθεί, μετά το τέλος της πανδημίας, το αναπτυξιακό «κύμα» στη χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΥΠΟΙΚ σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Κομισιόν, τον ΟΟΣΑ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης σχεδιάζει τις συγκεκριμένες μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες που εκτιμάται ότι θα εκσυγχρονίσουν το σύστημα και θα το κάνουν πιο ευέλικτο και ασφαλές.

Αν και ακόμα το μεταρρυθμιστικό πλάνο βρίσκεται στο στάδιο του σχεδιασμού -και πώς θα μπορούσε, άλλωστε να είναι αλλιώς, δεδομένης της ρευστότητας των εξελίξεων, λόγω της πανδημίας του κοροναϊού- πληροφορίες αναφέρουν ότι το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης έχει καταλήξει σε έξι άξονες μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων, οι οποίοι -σύμφωνα και με το capital.gr- είναι οι εξής:

1. Ψηφιοποίηση της αγοράς μετοχών και ομολόγων

Αφορά τόσο στο Χρηματιστήριο Αθηνών όσο και στη δευτερογενή αγορά ομολόγων που περιλαμβάνει εκδόσεις του Δημοσίου, τα τιτλοποιημένα κόκκινα δάνεια των τραπεζών, αλλά και την αγορά πράσινων ομολόγων, γεγονός που θα επιτρέψει σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις να αντλούν κεφάλαια από την ελληνική αγορά με ανταγωνιστικό κόστος χρήματος. Αυτό θα βοηθήσει και στη βελτίωση της ποιότητας των κεφαλαίων, στη μεγέθυνση των ελληνικών επιχειρήσεων και κυρίως στην προσέλκυση ξένων κεφαλαίων. Παράλληλα, ο συγκεκριμένος ψηφιακός μετασχηματισμός θα περιλαμβάνει νέα μέσα για τον προληπτικό και κατασταλτικό ρόλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μετά την αλλαγή του νόμου για τη λειτουργία της, ενδεχομένως και μέχρι τα τέλη του έτους.

2. Αλλαγές στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο

Το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις αποζημιώσεων επενδυτών όταν κάποια εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών βρεθεί σε αδυναμία ή χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις αποζημίωσεων σε εκκαθαρίσει και στόχος είναι το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο και να αποκτήσεις προβλέψεις και λειτουργία αντίστοιχες και το Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων.

3. Ιδιωτικοποιήσεις μέσω Χρηματιστηρίου

Η ελληνική κεφαλαιαγορά θα μπορεί να αποτελέσει μια εναλλακτική επιλογή ιδιωτικοποιήσεις, δίνοντας μεγαλύτερο εύρος επιλογών στο ΤΑΙΠΕΔ για την επίτευξη καλύτερων τιμών.

4. Ειδικός Αποταμιευτικός Επενδυτικός Λογαριασμός

Θα αφορά κυρίως ιδιώτες και θα αποτελεί εναλλακτική λύση για αποταμίευση/επένδυση, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη ρευστότητα και το κόστος κεφαλαίων στις εκδόσεις ομολόγων.

5. Κίνητρα για τις επενδύσεις φιλοσοφίας Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Διακυβέρνησης

Οι επενδύσεις με κριτήρια ESG (Environmental, Social and Governance – Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση) προσανατολίζονται σε τρεις κατευθύνσεις: Σεβασμός στο περιβάλλον, Κοινωνική ευθύνη και Ορθή εταιρική διακυβέρνηση. Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η άντληση ανταγωνιστικών κεφαλαίων με κριτήρια ESG και η μετατροπής της δευτερογενούς αγοράς πράσινων ομολόγων ως βασικής πηγής άντλησης ρευστότητας και κεφαλαίων ακόμα και για τις τράπεζες.

6. Εκπαίδευση των πολιτών στην χρηματοπιστωτική

Όπως λέει και ο τίτλος, η μεταρρύθμιση αυτή αφορά στην εκπαίδευση των πολιτών σε θέματα τραπεζών, χρηματοοικονομικών και αγορών χρήματος και κεφαλαίων και θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ.

Πηγή: economico.gr