Καθαρά κέρδη 18,3 εκατ. ευρώ για την Intracom - Κόκκαλης: Επίτευξη ευρύτερων υπεραξιών

Στα 18,3 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη του Ομίλου Intracom, για το 2023. Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, θα εισηγηθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση, μέρισμα 0,12 ανά μετοχή, για 3η συνεχή χρονιά, στο πλαίσιο σταθερής ανταποδοτικότητας προς τους μετόχους.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, ο Όμιλος Intracom, στην νέα εταιρική του μορφή, καταγράφει:

  • συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα: 38,3 εκατ. ευρώ.
  • ισχυρή ρευστότητα: 162,8 εκατ. ευρώ.
  • αξία συμμετοχών σε εισηγμένες (29/12/2023): 122,7 εκατ. ευρώ.
  • κερδοφορία, με 18,3 εκατ. ευρώ καθαρά κέρδη από το σύνολο των δραστηριοτήτων του,
  • σύνολο ενεργητικού 489,1 εκατ. ευρώ.
  • ενισχυμένα ίδια κεφάλαια στα 381,3 εκατ. ευρώ.

Οι συμμετοχές της INTRACOM HOLDINGS στην INTRALOT με 7,1% και στην ΙΝΤΡΑΚΑΤ με 5,09%, κατέγραψαν σημαντικές υπεραξίες ύψους 20,5 εκατ. ευρώ και 26,8 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, επιδρώντας σημαντικά στην ενίσχυση των μεγεθών της μητρικής και του Ομίλου.

Κόκκαλης: Υλοποιήσαμε έναν μεγαλόπνοο δομικό μετασχηματισμό

O πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Intracom, Σωκράτης Κόκκαλης, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, επισημαίνει: «Υλοποιήσαμε με καθολική επιτυχία έναν μεγαλόπνοο δομικό μετασχηματισμό που μας δίνει ιδιαίτερες προοπτικές εντός ενός σύγχρονου, ανταγωνιστικού και ταχέως μεταβαλλόμενου εθνικού και διεθνούς περιβάλλοντος. Οι νέες θυγατρικές που εντάσσονται πλέον στο δυναμικό του Ομίλου Intracom, αποτελούν τους επιχειρησιακούς άξονες του Ομίλου για τα επενδυτικά του σχέδια, με στοχευμένες κινήσεις, σε μια νέα επωφελή περίοδο, με τη βέλτιστη αξιοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού του, και την επίτευξη ευρύτερων υπεραξιών».

Πηγή: economico.gr