Υπερκαλύφθηκε σχεδόν 4 φορές το πράσινο ομόλογο της Μυτιληναίος, ονομαστικής αξίας €500 εκατομμυρίωνλήξης 2026, που έκλεισε με επιτόκιο 2,25%.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Έκδοση θα διατεθούν για:

  • την εξόφληση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων,
  • τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών, και
  • την καταβολή των αμοιβών και εξόδων της Έκδοσης.

Ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, Επιλέξιμων Πράσινων Έργων (συμπεριλαμβανομένων άλλων σχετικών υποστηρικτικών δαπανών), όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Πράσινων Ομολογιών (Green Bond Framework) της εταιρείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, επιτεύχθηκε ο στόχος για ισορροπημένη κάλυψη του βιβλίου προσφορών από Ελληνες και ξένους επενδυτές. Ενδεικτικό της επιτυχίας της έκδοσης είναι ότι θα μπορούσε να έχει κλείσει και από χθες καθώς σε διάστημα δυο ωρών από το άνοιγμα του βιβλίου, οι προσφορές είχαν φτάσει στο διπλάσιο της ζητούμενης έκδοσης των 500 εκατ. ευρώ.

Πηγές της εταιρείας επισημαίνουν ότι η επιτυχία της έκδοσης και η ανταπόκριση των επενδυτών αντανακλούν τις προοπτικές της εταιρείας αλλά και την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, τα κεφάλαια που θα αντληθούν, θα κατευθυνθούν στην εξόφληση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων, στη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών και στην καταβολή των προμηθειών και εξόδων της έκδοσης.

Συγκεκριμένα, 300 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν στην αποπληρωμή των τραπεζικών δανείων της εισηγμένης που λήγουν το 2025, τα 192 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την χρηματοδότηση εταιριών σκοπών συμπεριλαμβανομένων των πράσινων projects, ενώ 8 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε προμήθειες και έξοδα της έκδοσης.

Πηγή: economico.gr