Μέτρα 2,5 δισ ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης μέτρα

Η πρόσθετη ενίσχυση των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχουν δύο βασικούς στόχους: να αποφευχθούν τα «λουκέτα» στην αγορά και να αποτραπεί η εκτίναξη της ανεργίας.

Τα μέτρα, ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ θα εφαρμοσθούν το αμέσως επόμενο διάστημα, καθώς βασική επιδίωξη είναι επίσης η κατά το δυνατόν ταχύτερη και ομαλότερη επανεκκίνηση της οικονομίας.

“Κουρεύεται” η επιστρεπτέα για 100.000 επιχειρήσεις

Το οικονομικό επιτελείο εκτιμά ότι με το «κούρεμα» των τριών πρώτων φάσεων της επιστρεπτέας προκαταβολής – κατά 30-50% ανάλογα με την πτώση του τζίρου- ενισχύονται  περίπου 100.000 επιχειρήσεις που απασχολούν 230.000 εργαζομένους. Το συνολικό ποσό που «κουρεύεται» και δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν στο δημόσιο οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες εκτιμάται σε περίπου 570 εκατομμύρια ευρώ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας που αναφέρονται σε κάθε φάση.

Ταυτόχρονα εφαρμόζεται για πρώτη φορά η επιδότηση των παγίων δαπανών του 2020 σε επιχειρήσεις που απασχολούν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο. Οι επιχειρήσεις θα έχουν στη διάθεσή τους ένα πιστωτικό  που θα λειτουργήσει συμψηφιστικά – θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αποπληρωμή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Για την επιδότηση των παγίων δαπανών θα διατεθούν 500 εκατομμύρια ευρώ.

Η έβδομη φάση της επιστρεπτέας προκαταβολής ξεκινά τον Απρίλιο και αναμένεται να ενισχυθούν με ένα δισεκατομμύριο ευρώ πολύ περισσότερες επιχειρήσεις σε σχέση με την 6η φάση,  στην οποία οι δικαιούχοι ανήλθαν σε περίπου 290.000 φορολογουμένους.

Επιδοτούνται με 300 εκατ. ευρώ τα δάνεια των ΜμΕ

Με 300 εκατομμύρια ευρώ θα χρηματοδοτηθεί το πρόγραμμα Γέφυρα 2 για την επιδότηση δόσεων δανείων που έχουν μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες.

Επεκτείνεται επίσης και για τον Μάρτιο η ρύθμιση που προβλέπει την πλήρη απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής ενοικίου για τις επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή. Το ποσό που θα διατεθεί ανέρχεται σε 70 εκατομμύρια ευρώ.

Επέκταση αναστολής για φόρους και εισφορές

Ταυτόχρονα επεκτείνεται η αναστολή των ρυθμισμένων φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων στις οποίες έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα και πλήττονται άμεσα τον μήνα Μάρτιο, όπως ακριβώς ισχύει και για τους προηγούμενους μήνες, Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Το κόστος εκτιμάται σε 60 εκατομμύρια ευρώ.

Πηγές του οικονομικού επιτελείου τονίζουν ότι αυτά δεν είναι τα τελευταία μέτρα για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών. Το επόμενο δίμηνο αναμένεται να ανακοινωθούν και άλλα μέτρα για στήριξη κλάδων της οικονομίας όπως π.χ ο τουρισμός και η εστίαση.

Αναλυτικά, στα μέτρα των 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ όπως εξειδικεύτηκαν από το οικονομικό επιτελείο θα ισχύσουν τα εξής:

Βελτίωση των όρων στις τρείς πρώτες φάσεις της  Επιστρεπτέας Προκαταβολής

Για όσες επιχειρήσεις είχαν το 2020 μείωση τζίρου τουλάχιστον 15%, σε σχέση με το 2019, δεν επιστρέφεται το 30%. Για όσες επιχειρήσεις είχαν κατά το έτος 2020 μείωση τζίρου τουλάχιστον 30%, σε σχέση με το 2019, δεν επιστρέφεται το 50%.

Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 ή άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Οκτωβρίου 2019 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 δεν επιστρέφεται το 50%, ανεξαρτήτως του τζίρου έτους 2020. Απαραίτητη προϋπόθεση η διατήρηση θέσεων εργασίας όπως προβλεπόταν σε κάθε κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

Επιπλέον, ισχύει ο όρος ότι οι επιχειρήσεις που είχαν πάνω από 20 εργαζομένους και τους διατηρούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε κάθε ΚΥΑ, δεν επιστρέφουν το 40% ανεξαρτήτως τζίρου, εκτός εάν με βάση τα παραπάνω εντάσσονται στο πιο ευνοϊκό καθεστώς του 50%.

Νέο πρόγραμμα  στήριξης των επιχειρήσεων με την επιδότηση  των παγίων δαπανών

Θα επιδοτηθεί ποσοστό  των παγίων δαπανών επιχειρήσεων, που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο  2020, και δεν έχουν καλυφθεί από τις ενισχύσεις που έχουν δοθεί έως σήμερα. Στις πάγιες δαπάνες συμπεριλαμβάνονται οι παροχές σε εργαζόμενους, οι ασφαλιστικές εισφορές, η ενέργεια, η ύδρευση, οι τηλεπικοινωνίες, τα ενοίκια, τα λοιπά λειτουργικά έξοδα, οι χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα. Το ποσό της ενίσχυσης προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της διαφοράς των παγίων δαπανών που κατέβαλε η επιχείρηση, και των ενισχύσεων που έχει λάβει. Σκοπός του προγράμματος είναι η επιδότηση επιχειρήσεων που απασχολούν τουλάχιστον ένα εργαζόμενο, μέσω πιστωτικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αποπληρωμή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

Επιστρεπτέα προκαταβολή: 7η φάση τον Απρίλιο

Η 7η φάση της επιστρεπτέας προκαταβολής θα δοθεί με βάση την πτώση τζίρου των επιχειρήσεων τι πρώτο τρίμηνο του 2021. Το ποσοστό της απαλλαγής διαμορφώνεται στο 50%, υπό τον όρο διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων έως τέλος Αυγούστου. Προβλέπεται αυξημένη ενίσχυση στο λιανεμπόριο  την εστίαση, τον τουρισμό, και γενικότερα στις επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα, με αυξημένα κατώτατα όρια. Οι νέες επιχειρήσεις στους άμεσα πληττόμενους κλάδους, που έκαναν έναρξη εργασιών μετά τον Δεκέμβριο του 2019, θα είναι επιλέξιμες ανεξαρτήτως τζίρου, αν δεν έλαβαν ενίσχυση από τις δύο τελευταίες φάσεις της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Το ύψος της ενίσχυσης για τις ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους και χωρίς ταμειακή που πληρούν τα κριτήρια θα είναι  1.000 ευρώ. Το ύψος ενίσχυσης για τα νομικά πρόσωπα και τις λοιπές ατομικές επιχειρήσεις, θα είναι κατ’ ελάχιστο 1.000 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως τις 100.000 ευρώ.

Θα υπάρχουν αυξημένα κατώτατα όρια για επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα και πλήττονται που θα κυμαίνονται από 1.000 ευρώ χωρίς εργαζομένους, 2.000 ευρώ  έως 5 εργαζόμενους, 4.000 ευρώ  έως 20 εργαζόμενους και 8.000 ευρώ για άνω των 20 εργαζομένων.

Σε περισσότερες δόσεις οι ενισχύσεις μέσω των Επιστρεπτέων Προκαταβολών

Για όλες τις φάσεις της επιστρεπτέας προκαταβολής η περίοδος αποπληρωμής των οφειλόμενων ποσών  επεκτείνεται από 40 σε 60 δόσεις, ενώ αν υπάρξει εφάπαξ πληρωμή θα δίδεται επιπλέον έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου ποσού.

Ενίσχυση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

Το νέο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ» 2 αφορά μεσαίες, μικρές, πολύ μικρές και ατομικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ελεύθερων επιχειρηματιών-επιτηδευματιών, που έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από την πανδημία, και πληρούν συγκεκριμένα οικονομικά και περιουσιακά κριτήρια. Απευθύνεται τόσο σε επιχειρήσεις που έχουν εξυπηρετούμενες οφειλές, όσο και σε επιχειρήσεις που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις. Θα επιδοτείται για 8 μήνες η μηνιαία δόση επιχειρηματικών δανείων με ποσοστό 70 έως 90% εφόσον είναι εξυπηρετούμενο δάνειο και με 60 έως 80% εφόσον το δάνειο δεν είναι εξυπηρετούμενο.

Όπως εξήγησε ο ειδικός γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Φώτης Κουρμούσης. μία επιχείρηση, για να λάβει την επιδότηση, πρέπει να ακολουθήσει πέντε απλά βήματα, καθώς η διαδικασία είναι γρήγορη και πλήρως ηλεκτρονική, χωρίς να απαιτούνται δικαιολογητικά, που είναι ήδη διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στο Δημόσιο ή στις τράπεζες.

Εφόσον το επιχειρηματικό δάνειο είναι εξυπηρετούμενο, τότε η καταβολή της επιδότησης ξεκινά ένα μήνα μετά την έγκριση της επιδότησης. Η καταβολή της πρώτης δόσης θα γίνει στις 31 Μαΐου και θα αφορά αναδρομικά και στη δόση δανείου του Απριλίου.

Όταν το επιχειρηματικό δάνειο είναι μη εξυπηρετούμενο, τότε ο οφειλέτης θα πρέπει πρώτα να ρυθμίσει το δάνειό του, το αργότερο έως τις 15 Ιουλίου, και εν συνεχεία θα γίνει η καταβολή της επιδότησης, η οποία αρχίσει ένα μήνα μετά τη σύναψη σύμβασης ρύθμισης δανείου με την τράπεζα ή τον διαχειριστή δανείου.

Πηγή: economico.gr