Ειδικότερα, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη επιβράδυνε στο 6,1% τον Μάιο, από 7,0% τον Απρίλιο και 8,1% τον Μάιο του 2022, σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση της Eurostat.

Σύμφωνα με την ανάλυση της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας, η κατηγορία τρόφιμα, αλκοόλ και καπνός αναμένεται να εμφανίσει τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο τον Μάιο (12,5% από 13,5% τον Απρίλιο) και ακολουθούν βιομηχανικά αγαθά εκτός της ενέργειας (5,8% από 6,2% τον Απρίλιο), υπηρεσίες (5,0% από 5,2% τον Απρίλιο) και ενέργεια (-1,7% από 2,4% τον Απρίλιο).

Πηγή: economico.gr