Τη φαρμακοβιομηχανία DEMO, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου στην Ελλάδα πιστοποίησε η TÜV HELLAS (TÜV NORD), συνεχίζοντας τη συνεργασία , η οποία ξεκίνησε το 2019, του κορυφαίου οργανισμού πιστοποίησης στην Ελλάδα με τη φαρμακευτική εταιρεία.

Συγκεκριμένα, η TÜV HELLAS (TÜV NORD) στα πλαίσια της συνεργασίας της με τη DEMO πραγματοποίησε Επιθεώρηση Επιτήρησης σύμφωνα με το ISO 14001:2015 για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης καθώς και Επιθεώρηση Μετάβασης από το OHSAS 18001:2008 στο ISO 45001:2018 για το Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Και οι δύο επιθεωρήσεις πραγματοποιήθηκαν στους χώρους της DEMO από εξειδικευμένους επιθεωρητές της TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Σημειώνεται ότι η φαρμακοβιομηχανία DEMO ABEΕ ιδρύθηκε το 1965 και δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, παραγωγή και πώληση φαρμακευτικών προϊόντων

Τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία σημείωσε σημαντική ανάπτυξη σε όλους τους τομείς, γεγονός που είχε αποτέλεσμα την επίτευξη σημαντικών στόχων μέσα από την αφοσίωση και την ποιοτική δουλειά των εργαζομένων της εταιρείας. Συγκαταλέγεται ανάμεσα στις 100 πρώτες βιομηχανίες στην Ελλάδα και είναι επίσημος προμηθευτής των Ηνωμένων Εθνών, της UNICEF, των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, και του ΠΟΥ.

Η κ. Στέλλα Δέμου μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της DEMO και εκπρόσωπος για θέματα Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος τονίζει πως «στόχος της εταιρίας ήταν και εξακολουθεί να είναι, η υλοποίηση της δέσμευσης για διαρκή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία. Για το σκοπό αυτό η εταιρία παροτρύνει σταθερά τους εργαζομένους της να συμμετέχουν στην αναφορά εργασιακών κινδύνων και λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα προληπτικά μέτρα για την διασφάλιση της υγείας και του περιβάλλοντος εργασίας, της πρόληψης ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.

Η κ. Στέλλα Δέμου μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της DEMO και εκπρόσωπος για θέματα Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος
Η κ. Στέλλα Δέμου μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της DEMO και εκπρόσωπος για θέματα Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος

Η εταιρία ήδη δισπιστώνει τα οφέλη από την συνεχή εφαρμογή των απαιτήσεων του συστήματος υγείας ασφάλειας και περιβάλλοντος (ISO 14001 και ISO 45001), ενώ παράλληλα κερδίζει διαρκώς την εμπιστονύνη και την συμμετοχή των εργαζομένων της στον κοινό σκοπό προστασίας του περιβάλλοντος και της δημιουργίας συνθηκών ασφαλούς και υγιούς εργασίας.»

Ο Δρ. Χημ.-Μηχ. Παναγιώτης Αχλάδας, Επικεφαλής Επιθεωρητής της TÜV HELLAS (TÜV NORD) αναφέρει: «Η επιχείρηση κατάφερε, ύστερα από ένα χρόνο αποτελεσματικής εφαρμογής των ΣΠΔ και ΣΔΥΑΕ σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015 και ISO 45001 αντίστοιχα μέσω της συστηματικής δουλειάς και συνεργασίας των εμπλεκομένων μερών για την τήρηση των απαιτήσεων των προτύπων, να επιδείξει συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων και πιο συγκεκριμένα της:

  • αποδοτικής χρήσης των φυσικών πόρων, ηλεκτρικής ενέργειας, νερού και καυσίμων και
  • μείωσης της δημιουργίας επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων με ταυτόχρονη μείωση του κόστους διαχείρισής/διάθεσής τους

συμβάλλοντας στην βιώσιμη ανάπτυξή της, καθώς και την αποτελεσματική διαχείριση των λειτουργικών της κινδύνων προωθώντας ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας και την μείωση πιθανών ατυχημάτων και παρ’ ολίγον ατυχημάτων καθιστώντας την DEMO ABEE ένα ελκυστικό εργοδότη για κάθε εργαζόμενο».

Πηγή: economico.gr