Σε θετικό από ουδέτερο αναβάθμισε τo outlook της ελληνικής οικονομίας ο γερμανικός οίκος Scope, που επιβεβαίωσε επίσης την αξιολόγηση BB+ για την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της χώρας.

Παράλληλα, ο Scope βλέπει ανάπτυξη κατά 6% το 2022 ισχυρά αναβαθμισμένη από το 4,9% που προέβλεπε τον Ιούλιο, αλλά και μείωση του ρυθμού στο 1,1% το 2023 αντί του 2,1% που εκτιμούσε προηγουμένως.

Προβλέπει ότι ο πληθωρισμός σε επίπεδο έτους θα διαμορφωθεί στο 9,5% το 2022, θα υποχωρήσει στο 5,4% το 2023 και τελικά στο 2,4% το 2024.

Τέλος, το ποσοστό της ανεργίας αναμένεται να διαμορφωθεί σε 12,4% το 2022, να υποχωρήσει στο 12,1% το 2023 και στο 12% το 2024.

Ποιοί παράγοντες οδήγησαν στο θετικό outlook

Όπως αναφέρει η έκθεση, η αξιολόγηση της Ελλάδας με ΒΒ+ και θετικό outlook αντανακλά σύμφωνα με τον οίκο τους ακόλουθους παράγοντες:

1. Ενίσχυση της ευρωπαϊκής στήριξης προς την Ελλάδα. Αυτό αντικατοπτρίζει, τις από το 2020, καινοτομίες της ΕΚΤ με το πρόγραμμα αγορών ομόλογων και χαλάρωση των κανόνων που το συνόδευαν, ώστε να αποδεχθεί τα ελληνικά ομόλογα παρόλο που ο χώρα δεν διέθετε επενδυτική βαθμίδα. Η εν λόγω στήριξη από το Ευρωσύστημα ενισχύθηκε περαιτέρω το τρέχον έτος, μετά την έγκριση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας ύψους 30,5 δισ. ευρώ (13,4% του μέσου όρου του ΑΕΠ του 2021-26).

2. Ισχυρότερη από την αναμενόμενη πορεία μείωσης του δημόσιου χρέους, λόγω του υψηλού πληθωρισμού, της άνω του αναμενόμενου πραγματικής οικονομικής ανάπτυξης, του χαμηλού μέσου επιτοκιακού κόστους του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου χρέους και της προσδοκίας πρωτογενών δημοσιονομικών πλεονασμάτων έως το 2023.

3. Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που περιόρισαν σημαντικά τα υψηλά ποσοστά μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL) και βελτίωσαν ουσιαστικά τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος.

4.Πολιτικές που κινητοποιούν τις επενδύσεις και ενισχύουν την ανάκαμψη.

Όπως αναφέρει ο οίκος, η αναθεώρηση του οutlook αντικατοπτρίζει και τις ανανεωμένες αξιολογήσεις της Scope για την Ελλάδα στις κατηγορίες “εγχώριος οικονομικός κίνδυνος”, “δημοσιονομικός κίνδυνος” και “κίνδυνος χρηματοοικονομικής σταθερότητας” και αντιπροσωπεύει τη γνώμη της Scope ότι οι κίνδυνοι στις αξιολογήσεις των κρατών είναι γενικότερα ανοδικοί τους επόμενους 12-18 μήνες.

Οι προκλησεις της πιστοληπτικής ικανότητας

Ωστόσο, η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με προκλήσεις: πρώτον, το υψηλό δημόσιο χρέος, που αντιπροσωπεύει μια συνεχιζόμενη αδυναμία καθώς οι αγορές επανεκτιμούν τον ρίσκο για τους υπερχρεωμένους δανειολήπτες της ευρωζώνης εν μέσω αυξημένου πληθωρισμού και αυξήσεων των επιτοκίων της κεντρικής τράπεζας.

H Scope θα θεωρούσε περαιτέρω ουσιαστικές μειώσεις του δείκτη χρέους της Ελλάδας ως πιστωτικά θετικό γεγονός. Επιπλέον, η σταδιακή αποδυνάμωση της ισχυρής δομής του χρέους της, με υψηλότερο κόστος αναχρηματοδότησης,  σταδιακή μετάβαση από τη δημόσια στην ιδιωτική ιδιοκτησία του χρέους και μικρότερους μέσους όρους διάρκειας του νέου χρέους, συνιστά μια πρόκληση.

Δευτερευόντως, οι αδυναμίες του τραπεζικού τομέα που σχετίζονται με τους μειωμένους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, τις ενισχυμένες διασυνδέσεις των εθνικών τραπεζών και τα ακόμη υψηλότερα ΜΕΔ σε σύγκριση με τους μέσους όρους της ευρωζώνης, αντικατοπτρίζουν μία πιστωτική αδυναμία.

Τέλος, οι διαρθρωτικές αδυναμίες της οικονομίας, υπό τη μορφή της μέτριας μεσοπρόθεσμης αναπτυξιακής δυναμικής, της υψηλή ανεργίας, της περιορισμένης οικονομικής διαφοροποίησης, της ακαμψίας της αγοράς εργασίας και της ασθενούς αξιολόγησης των τομέων που αλληλεπιδρούν με το εξωτερικών.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο

Πηγή: economico.gr