Κοινή δημοσκόπηση στην Ελλάδα και την Τουρκία αναδεικνύει μια αξιοσημείωτη μεταβολή των απόψεων της ελληνικής και τουρκικής κοινής γνώμης αναφορικά με τις διεθνείς συμμαχίες των κρατών τους και την στάση των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας.

Η μέτρηση είναι η τέταρτη στη σειρά με τα ίδια (σε μεγάλο βαθμό) ερωτήματα και έγινε πριν από τους πρόσφατους σεισμούς στην Νότια Τουρκία, αποτυπώνοντας παράλληλα και τις απόψεις της ελληνικής και τουρκικής κοινής γνώμης όσον αφορά το μεταναστευτικό ζήτημα.

Ρωσία – Ελλάδα – Τουρκία- ΗΠΑ

  • Το 57,5% των Ελλήνων θεωρούν ότι η Ρωσία υποστηρίζει την Τουρκία εις βάρος των ελληνικών συμφερόντων, πάνω από 10% περισσότεροι από αυτούς που υποστήριξαν το ίδιο το 2021.
  • Το ποσοστό των Ελλήνων που θεωρούν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν την Τουρκία εναντίον της Ελλάδος έπεσε στο 32,2% από 43,2%.
  • Αντιστοίχως στην τουρκική πλευρά το ποσοστό αυτών που θεωρούν ότι η Ρωσία υποστηρίζει την Τουρκία κατά της Ελλάδας έπεσε στο 22,1% από το 42,7%.
  • Το ποσοστό αυτών που θεωρούν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν την Ελλάδα εναντίον της Τουρκίας, παραμένει υψηλό, πέφτει όμως από το 62,8% στο 54,4%.
  • Εντυπωσιακή είναι και η μείωση του ποσοστού των Ελλήνων που θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση μεροληπτεί υπέρ της Τουρκίας: 30,6% αντί 58,5% τον Μάιο του 2022.
  • Αντιθέτως το ποσοστό των Τούρκων που θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση μεροληπτεί υπέρ της Ελλάδας παρέμεινε περίπου στα ίδια επίπεδα: 55,3% τον Μάιο και 57,5% τον Νοέμβριο του 2022.

Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζουν και οι αντιλήψεις που εκφράζουν οι ερωτώμενοι για τις δυνατότητες των χωρών τους. Ισχυρή εμφανίζεται η αυτοπεποίθηση της τουρκικής κοινής γνώμης τον Νοέμβριο του 2022 σε σχέση με τον Μάιο του 2022. Το 71,2% των τούρκων ερωτηθέντων δήλωσαν ότι η Τουρκία είναι μια πολιτική και οικονομική περιφερειακή δύναμη, 7,4% περισσότεροι από τη δημοσκόπηση του Μαΐου.

Αντιστοίχως 39,5% των Ελλήνων δήλωσαν ότι η Ελλάδα είναι μια πολιτική και οικονομική περιφερειακή δύναμη, 4,2% λιγότεροι από τη δημοσκόπηση του Μαΐου. Αν και η πλειονότητα Ελλήνων και Τούρκων θεωρούν ότι η χώρα τους έχει τη δυνατότητα να υπερασπισθεί τον εαυτό της σε περίπτωση εξωτερικής απειλής ασφαλείας, αξίζει να σημειωθεί μια μικρή πτώση και στα δύο ποσοστά μεταξύ Μαΐου και Νοεμβρίου: 53% από 59% για τους Έλληνες και 72,3% από 77% για τους Τούρκους.

Οικονομία: Η διακύμανση του κλίματος απαισιοδοξίας

Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει η διακύμανση του κλίματος απαισιοδοξίας για την πορεία της οικονομίας σε Ελλάδα και Τουρκία. Την εκτίμηση ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας θα επιδεινωθεί τους επομένους δώδεκα μήνες συμμερίζονται 54,4% των Ελλήνων και 56,3% των Τούρκων, ενώ τον Μάιο του 2022 το ίδιο δήλωναν 60,7% των Ελλήνων και 68,2% των Τούρκων.

Όταν το ερώτημα επικεντρώνεται στην προσωπική οικονομική κατάσταση, 40,3% των Ελλήνων (από 47% στην προηγούμενη μέτρηση του Μαΐου του 2022) και 47,3% των Τούρκων (από 57,5%) δηλώνουν ότι τα πράγματα θα επιδεινωθούν.

ΠΗΓΗ: ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΑ

Πηγή: economico.gr